Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej

Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej (znakowana kolorem zielonym)
Józefów - Fryszarka - Borowe Młyny – Błódek Rezerwat „Czartowe Pole" - Nowiny Majdan Sopocki - Ciotusza Stara - Stanisławów – Szopowe Józefów Roztoczański - Górecko Stare – Górecko Kościelne - Tarnowola - Józefów, długość trasy 74 km. Na pokonanie odcinka Górecko Kościelne Szopowe (dł. 10 km) potrzeba ok. 1 godz.
Trasa biegnie przez fragment Roztocza Środkowe­go, który jest regionem pagórkowatym, pokrytym niwami pól i lasami. Większa część trasy prowadzi asfaltowymi lub utwardzonymi drogami przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Trasa ma swój początek i koniec w centrum Józefowa przy Miej­skim Ośrodku Kultury (Pl. Wyzwolenia). Otacza­jąc Józefów ukazuje walory przyrodnicze, kulturo­we i krajobrazowe okolicy miasta. Trasa przebiega przez Park w części południowej na długości zaled­wie 1,5 km. Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej łą­czy się z Trasą Rowerową do Florianki w Górecku Starym.

 

Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń
Pliki mapowe: Beata Grabowska


 


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX