Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Krawędziowy szlak Roztocza

Fot. 1. Zabudowania przy Izbie leśnej we Floriance.Krawędziowy szlak Roztocza (znakowany kolorem czerwonym)
Zwierzyniec - Susiec, długość 54 km. Szlak ukazuje najcenniejsze obiekty kultury znaj­dujące się w Zwierzyńcu, przechodzi obok browaru i dawnego pałacu plenipotenta (siedziba Dyrek­cji RPN) oraz Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN. Po pokonaniu kilku kilometrów dochodzi do Florianki - starej osady leśnej z tradycyjną zabu­dową oraz stajenną hodowlą konika polskiego. W strefie krawędziowej Roztocza wspina się na Wy­soką Górę z pozostałością po dawnym kamienioło­mie, prezentuje wspaniałą panoramę na południo­wą część Parku, Puszczę Solską oraz wzgórza Łyse Byki. Szlak dochodzi do Górecka Starego, ukazu­jąc strefę krawędziową Roztocza z malowniczymi przełomami rzeki Szum. W Górecku, w pięknej dolinie widać małą zaporę i elektrownię wodną. Dalej szlak wiedzie przez Tarnowolę mijając ka­mieniołomy, przecina dolinę Nepryszki i dochodzi do Józefowa. Stąd można powrócić do Zwierzyńca szlakiem łącznikowym i centralnym, drogą asfaltową lub wrócić koleją. Jest to jeden z najładniejszych szlaków Roztocza.

 

 

Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń
Fotografia: Paweł Marczakowski
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX