Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Zadania dofinansowane przez NFOŚiGW
Lp. Umowa Nr Wyszczególnienie - tytuł zadania Kwota dofinansowania w tys. zł. Etap realizacji umowy
1. 84/91/W48/OP-iw/D „Budowa obiektu muzealno - dydaktycznego Roztoczańskiego Parku Narodowego  - I etap. 190,00 umowa rozliczona
2. 205/92/W-50/OP-PO/D „Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i uzupełnienie łączności w celu ochrony przeciwpożarowej” 38,00 umowa rozliczona
3. 150/92/W/50/OP-BA-/D „Budowa obiektu muzealno - dydaktycznego Roztoczańskiego Parku Narodowego  700,00 umowa rozliczona
4. 36/92/W-50/OP-IN/D „Opracowanie planu urządzania gospodarstwa rezerwatowego  - zakończenie” 68,20 umowa rozliczona
5. 300/92/W-50/EE-PD-/D Wydawnictwa popularyzujące przyrodę Parku oraz wyposażenie sali prelekcyjnej.” 21,10 umowa rozliczona
6. 190/93/W-50/OP-WK-/D „Zagospodarowanie ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Bukowa Góra” 15,00 umowa rozliczona
7. 307/93/W-50/OP-PO-/D „Dokończenie renowacji stawów Echo.” 20,00 umowa rozliczona
8. 473/93/W-50/EE-WD-/D „20 lat istnienia Roztoczańskiego Parku Narodowego - druk wydawnictw popularyzujących i jubileuszowych.” 25,00 umowa rozliczona
9. 490/93/W-50/OP-WO-/D „Opracowanie i wydrukowanie map zbiorowisk roślinności potencjalnej w ramach opracowywanego planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego.” 26,00 umowa rozliczona
10. 500/94/W-50/OP-WK--/D „Realizacja zadań pielęgnacyjno - ochronnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego.” 136,70 umowa rozliczona
11. 785/94/W-50/OP-WK-/D „Ochrona przeciwpożarowa Roztoczańskiego Parku Narodowego.” 59,40 umowa rozliczona
12. 851/94/W-50/OP-BA-/D „Doposażenie Ośrodka Edukacyjnego - Muzeum Przyrodniczego  RPN.” 200,00 umowa rozliczona
13. 234/95/W-50/OP-BA-/D Doposażenie Ośrodka Edukacyjnego - Muzeum Przyrodniczego  RPN - II etap.” 21,00 umowa rozliczona
14. 89/95/W-50/OP-WK-/D „Prace pielęgnacyjno - ochronne w ekosystemach leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego.” (wykorzystano środki NFOŚiGW w kwocie 176 409 zł) 222,10 umowa rozliczona
15. 188/93/W-50/OP-RE-D/ „Utworzenie ośrodka stajennej hodowli konika polskiego w RPN” 150,00 umowa rozliczona
16. 716/95/W-50/OP-UR-/D „Zakup i instalacja sanitariatów przy ścieżce do stawów Echo.” (wykorzystano środki NFOŚiGW w kwocie 24 010 zł) 27,50 umowa rozliczona
17. 502/96W-50/OP-WK-LZ/D „Budowa oczyszczalni ścieków dla dwuleśniczówki w Kosobudach 34,10 umowa rozliczona
18. 500/96/W-50/OP-WK-/D „Prace pielęgnacyjno - ochronne w ekosystemach leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w latach 1996-1997.” 295,20 umowa rozliczona
19. 5/97/W-50/OP-IN--/D „Opracowanie projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego.” 405,00 umowa rozliczona
20. 173/99/Wn-50/OP-RE-/D „Hodowla zachowawcza konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym” 141,90 umowa rozliczona
21. 158/2000/Wn-50/OP-Wk-/D „Budowa sieci radiotelefonicznej w Roztoczańskim Parku Narodowym” 59,00 umowa rozliczona
22. 114/99/Wn-50/OP-Wk-/D Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach leśnych i nieleśnych RPN 866,70 umowa rozliczona
23. 86/2000/Wn-50/EE/D Rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w RPN 80,50 umowa rozliczona
24. 61.3/2001/Wn-50/OP-WK/D Dosprzętowienie Leśnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Roztoczańskim Parku Narodowym 216,20  umowa rozliczona
25. 630/2001/Wn-50/OP-PO-LZ/D Zakup samochodów osobowo – terenowych do ochrony przeciwpożarowej Roztoczańskiego Parku Narodowego 149,00 umowa rozliczona
26. 120/2001/Wn-50/OP-Wk-/D Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2001 roku 169,60 umowa rozliczona
27. 81/2001/Wn-50/OP-RE--/D „Hodowla zachowawcza konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym” 344,20 umowa rozliczona
28. 311/2002/Wn-50/OP-WK/D Ochrona ekosystemów leśnych i  nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2002 roku 197,90 umowa rozliczona
29 116/2003/Wn-50/OP-RE-/D „Hodowla zachowawcza konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym” 122,20 umowa rozliczona
30. 54/2003/Wn-50/OP-WK/D + aneks nr 1/124 Ochrona ekosystemów leśnych i  nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2003 roku 260,90 umowa rozliczona
31. 549/2003/Wn – 50/ OP-RE/D Ochrona przed antropopresją siedlisk gatunków chronionych na stawach Echo w RPN 153,00 umowa rozliczona
32. 627/2003/Wn – 50/
EE – BS/D
„Materiały edukacyjno-informacyjne Roztoczańskiego Parku Narodowego” 104,00 umowa rozliczona
33. 193/2004/Wa-50/EE-BS/D „Rozwój bazy edukacyjnej w RPN – zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych” 273,70 umowa rozliczona
34. 76/2004/Wn-50/OP-WK-/D Czynna ochrona przyrody w RPN”    99,20 umowa rozliczona
35. 190/2005/Wn50/OP-RE-/D „Kontynuacja programu hodowli zachowawczej konika polskiego w RPN” 500,80 umowa rozliczona
36. 195/2005/Wn50/
Op-Wk-./D
„Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej w RPN|” 438,30 umowa rozliczona
37. 176/2005/Wn50/Op-Wk-/D „Czynna ochrona przyrody w RPN w 2005 roku” 406,80 umowa rozliczona
38. 489/2005/Wn – 50/
EE– S/D
„Wdrożenie programów edukacyjno – turystycznych w Izbie Leśnej we Floriance 145,70 umowa rozliczona
39. 575/2005/Wn50/OP-WK-/D “Kompleksowy program likwidacji wyrobów zawierających azbest w Roztoczańskim Parku Narodowym” 1149,00 umowa rozliczona
40.  371/2006/Wn – 50/
EE – BS/D
„Rozwój terenowej bazy edukacyjno- turystycznej wraz z infrastrukturą w Roztoczańskim Parku Narodowym” 449,90 umowa rozliczona
41. 58/2006/Wn-50/OP-WK-/D „Czynna ochrona przyrody w RPN w 2006 r.” 250,00 umowa rozliczona
42. 460/2006/Wn 50/
OP-PO-LZ/D
„Zakup samochodu do celów przeciwpożarowych w Roztoczańskim Parku Narodowym” 145,00 umowa zrealizowana
43. 110/2007/Wn -50/OP-WK--D „Czynna Ochrona przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2007 roku” 168,20 umowa rozliczona
44. 336/2007/Wn 50/
OP-PO-LZ/D
„Modernizacja wieży przeciwpożarowej w Roztoczańskim Parku Narodowym” 65,30 umowa rozliczona
45. 143/2008/Wn-50/OP-RE/D „Czynna ochrona przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2008 roku” 133,47 umowa rozliczona
46. 175/2008/Wn-50/OP-RE/D „ Kontynuacja zachowawczej hodowli konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2008 – 2010” 322,38 umowa rozliczona
47. 223/2008/Wn-50/OP-IN/D Opracowanie projektu Planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego” 779,90 umowa rozliczona
48. 398/2008/Wn-50/EE-BS/D
z 09.12.2008 r.
Udostępnienie walorów przyrodniczo-kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego 620,20 umowa rozliczona
49.   134/2009/Wn-50/EE-BS/D "Rozwój i modernizacja bazy edukacyjnej Rozroczańskiego Parku Narodowego" 1521,50 umowa rozliczona
50. 81/2009/Wn-50/OP-WK/D
z 24.03.2009 r.
Termomodernizacja dwuleśniczówek Kosobudy 100B i 100C 410,00 umowa rozliczona
51. 208/2009/Wn-03/OP-WN/D z dnia 10.06.2009 r. Wyposażenie bazy dla monitorowania stanu przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego i nadzorowanych obszarów sieci Natura 2000 328,20 umowa rozliczona
52.  348/2009/Wn-04/OP-WK/D „Czynna ochrona przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2009 roku” 194,58 umowa rozliczona
53.   349/2009/Wn-03/OP-WK/D "Ochrona populacji traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2009 - 2011" 140,39 umowa rozliczona
54. 83/2010/Wn-03/OP-WK-KU/D
z 25.02.2010 r,
Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne "Zwierzyniec-Biały Słup" 5700,00 umowa rozliczona
55.  278/2010/Wn-50/OP-WK/D „Czynna ochrona ekosystemów leśnych w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2010r.” 235,07 umowa rozliczona
56.  276/2010/Wn-50/OP-WK/D „Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, gleb, ekosystemów wodnych i fauny wraz z ochroną przeciwpożarową w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2010r.” 108,52 umowa rozliczona
57.   277/2010/Wn-50/OP-WK/D  "Hodowla zachowawcza polskiej owcy  nizinnej odmiany urhuskiej w RPN w 2010r." 124,50 umowa rozliczona
58. 407/2010/Wn-50/EE-BS/D
z 20.08.2010 r.
Rozwój i modernizacja bazy edukacyjnej RPN - etap II 502,70 umowa rozliczona
59. 534/2010/Wn-03/MN-AP/D
z 11.10.2010 r.
Zakup wyposażenia dla Stacji Badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w RPN 1719,00 umowa rozliczona
60.   118/2011/Wn-50/OP-WK/D   „Realizacja zadań ochronnych  Roztoczańskiego Parku Narodowego w  2011” 457,48 umowa rozliczona
61.  119/2011/Wn-50/OP-RE/D "Kontynuacja programu hodowli zachowa- wczej konika polskiego i polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2011-2012". 444,95 umowa rozliczona
62. 431/2011/Wn-03/OP-WK/D "Realizacja zadań ochronnych Roztoczańskiego Parku Narodowego  w 2012 r." 396,06 umowa rozliczona
63. 215/2011/Wn-50/EE-BS/2011 Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne - doposażenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej RPN" 1571,30 umowa rozliczona
64. 308/2011/Wn-03/OP-WK-KU/D Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w ośmiu leśniczówkach RPN 2506,00 umowa rozliczona
65. 63/2013/Wn-03/OP-RE/D Kontynuacja hodowli konika polskiego, polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej i bydła polskiego czerwonego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2013-2014. 643,4 umowa rozliczona
66. 671/2012/Wn-50/OP-WK-EF/D Utrwalanie infrastruktury terenowej Południowej osi przyrodniczo-edukacyjnej w RPN 229,70 umowa rozliczona
67. 672/2012/Wn-50/OP-WK-EF/D Bieżąca konserwacja i remonty urządzeń hydrotechnicznych w kompleksie stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym 63,41  umowa      rozliczona
68. 145/2013/Wn-03/OP-WK-KU/D Termomodernizacja z zastosowaniem OZE zabytkowej siedziby RPN - Pałacu Plenipotenta 651,20 umowa rozliczona
69. 577/2013/Wn03/OP-WK/D Czynna ochrona siedlisk i gatunków wraz z ochroną przeciwpożarową w RPN 470,50 umowa rozliczona
70. 599/2013/Wn-50/OP-IN/D Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla ochrony róźnorodności biologicznej, usprawnienia zarządzania zasobami przyrody oraz wsparcia monitoringu zasobów przyrodniczych RPN i obszaru Natrura 2000 (PLH-060017 - Roztocze Środkowe, PLB- 06012 - Roztocze). 962,38 umowa rozliczona
71. 1000/2013/Wn-03/OP-Wk-KU/D
z dn. 31.12.2013 r.
OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach Roztoczańskiego PN 1023,82 umowa rozliczona
72. 1001/2013/Wn-03/OP-Wk-PN/D
z dn. 31.12.2013 r.
OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach Roztoczańskiego PN 226,20 umowa rozliczona
73. 196/20/Wn03/OP-WK/D
z dn. 15.04.2014 r.
Zmniejszenie antropopresji na obszary ochrony ścisłej poprzez modyfikację udostępnienia RPN 291,40 umowa rozliczona
74. 601/2014/Wn-03/OP-WK/D
z dn. 03.09.2014 r.
Kontynuacja hodowli konika polskiego, polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej, bydła polskiego czerwonego i bydła białogrzbietego w RPN w latach 2015-2016 905,30 umowa w trakcie realizacji
75. 60/2015/Wn-03/OP-WK-PW/D
z dn.18.03.2015 r.
Wykup nieruchomości w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa 35,7 umowa rozliczona
76. 122/2015/Wn03/OP-wk/D
z dn. 28.04.2015 r.
Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działki 358, obręb Guciów, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego 44,7 umowa rozliczona
77. 286/2015/Wn-03/OP-WK/D
z dn. 20.07.2015 r.
Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działek 341, 342, obręb Guciów, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego 39,7 umowa rozliczona
78. 42/2016/Wn03/OP-wk/D
z dn. 25.04.2016 r.
Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działek 425, 426, obręb Guciów na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego 37,8

umowa rozliczona

79. 221/2016
/Wn03/OP-wk /D
z dn. 02.12.2016 r.
Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działki 360, obręb Guciów, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego


40,8

umowa rozliczona
80. 68/2017/Wn-03/OP-WK/D
z dnia 10.04.2017 r.
Kontynuacja hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2017-2020. 381,12 umowa w trakcie realizacji
81. 1367/2020/Wn50/EE-bs/D z dn. 18.06.2020 r. „Rewitalizacja i adaptacja na potrzeby edukacji ekologicznej i turystyki zabytkowego założenia folwarczno-ogrodowego we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym" 961,2
umowa rozloczona
82. 2789/2021/Wn03/OP-wk/D

Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej o numerach działek 379, 380, 381, 409, 410, obręb ewidencyjny Guciów, położonej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

204,00

 

umowa rozliczona
83. 268/2023/Wn03/OP-wk/D

Czynna ochrona gatunków i siedlisk mokradłowych Roztoczańskiego Parku Narodowego

772,13

 

umowa w trakcie realizacji
84. 16/2023/D/EE z dnia 27.03.2023 r. "Wyprawy wielkich odkrywców - transport zeroemisyjny nowatorskim działaniem edukacyjnym w ochronie środowiska" 150,00 umowa w trakcie realizacji
85. 1597/2023/Wn03/OP-po/D z dnia 04.10.2023 r. „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Roztoczańskim Parku Narodowym”

998,29

umowa w trakcie realizacji