Fot. 1. Zajęcia edukacyjne na ścieżce. Ścieżka rozpoczyna się przy Pomniku Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej.
W początkowym odcinku prowadzi wśród okazałej buczyny porastającej lessowe wąwozy. Na wierzchowinie dawnego punktu widokowego mija obelisk upamiętniający radzieckiego partyzanta Pawła Dawidenkę, poległego podczas bitwy połączonych oddziałów BCH i partyzantki radzieckiej z Niemcami pod Wojdą w 1942 r. Dalej ścieżka wiedzie na wschód, obok kapliczka wskazująca lokalizację nieistniejącej już gajówki „Wojda”. Idąc dalej docieramy do obumarłego dęba szypułkowego oraz obelisku upamiętniającego walki w ramach Powstania Zamojskiego które wybuchło w sprzeciwie do prowadzonej przez Niemców na Zamojszczyźnie akcji wysiedleńczej Polaków w latach 1942-1943.
Od pomnika Dawidenki do Wojdy ścieżka pokrywa się ze szlakiem Partyzanckim.
 

  • Ścieżka opisana w przewodniku.
  • Czas przejścia ok. 2,5 godziny, długość 4,0 km.
     

Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń, Łukasz Sędłak
Fotografia: Paweł Marczakowski
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX