Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


RK SOP

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody powstała w 1984r. z inicjatywy członków Akademickiego Klubu Jeździeckiego. Działalność na rzecz ochrony przyrody RKSOP realizuje we współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, prowadząc patrole prewencyjno-informacyjne na terenie RPN w ramach corocznych trzymiesięcznych akcji letnich.
W roku 1989 RKSOP przyjęła imię 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, na pamiątkę ostatniej szarży tej jednostki pod Krasnobrodem. Ważnym celem przyświecającym organizacji jest podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Polskiej Kawalerii.
Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich jest jedyną strażą konną opartą na zasadzie wolontariatu, skupiającą w swoich szeregach strażników, których połączyła wspólna pasja.

 

 

Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich; ul. Abramowicka 143a, 20-391 Lublin; www.rksop.pl

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Łukasz Sędłak
Fotografie: Paweł Marczakowski