Polish English

Zarządzeniem Dyrektora RPN nr 30/2021 z dn. 02.11.2021 r. ws. zasad udostępniania Roztoczańskiego PN.

Załączniki:


Załącznik nr 1    -  Regulamin udostępniania Roztoczańskiego Parku Narodowego

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1A -  Wniosek o zezwolenie na realizację badań naukowych w Roztoczańskim Parku Narodowym

Załącznik nr 2A -  Arkusz ewidencji zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 4 - Tabela opłat za wstęp i udostępnianie RPN.


 Mapa 1. Zasoby turystyczne.

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Paweł Marczakowski
Mapa: źródło „Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek”, 2013.