Polish English

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1614) oraz Zarządzeniem nr 11/2020 Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego na wstęp na ścieżkę na Bukową Górę  pobierane są opłaty w wysokości:

  • Karta wstępu normalna – 4 ,00 zł
  • Karta wstępu ulgowa – 2,00 zł
  • Karta tygodniowa – 10,00 zł

Przychód z kart wstępu przeznaczony jest na remont i utrzymanie ścieżek i szlaków oraz uzupełnienia i konserwację małej architektury drewnianej.

 

Załącznik:
Tabela opłat za wstęp i udostępnianie RPN

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst:\Paweł Marczakowski