Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Opłaty

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55 z póżn. zm.) oraz Zarządzeniem Dyrektora Parku nr 7/2023 z dnia 23.03.2023r. w sprawie zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego za wstęp na ścieżkę na Bukową Górę oraz trasę rowerową Zwierzyniec – Florianka – Górecko Kościelne pobierane są opłaty w wysokości:

  • Karta wstępu normalna – 6 ,00 zł
  • Karta wstępu ulgowa – 3,00 zł
  • Karta tygodniowa – 18,00 zł

Przychód z kart wstępu przeznaczony jest na remont i utrzymanie ścieżek i szlaków oraz uzupełnienia i konserwację małej architektury drewnianej.

 

Załącznik:
Tabela opłat za wstęp i udostępnianie RPN

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst:\Paweł Marczakowski