Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Ścieżka krajobrazowa we Floriance

Fot. 1. Pozostałości dawnych sadów we Floriance.

Prowadzi od Izby Leśnej przez punkt widokowy przy wieży PPOŻ do Ośrodka Hodowli Zwierząt w którym zobaczyć można konika polskiego, owcę uhruską. Wiedzie przez enklawę śródleśną ukazując pomnikowe drzewa oraz dawne założenie folwarczno - ogrodowe funkcjonującego tu w latach 1836-1944 folwarku Ordynacji Zamojskiej. Z wierzcho¬winy roztacza się widok na śródleśną polanę, daw¬ne szkółki leśne, zabudowania Ośrodka Hodowli Zwierząt, Gajówkę Komanowkę i Izbę Leśną.

  • Ścieżka opisana w przewodniku.
  • Czas przejścia ok. 0,5 godziny, długość 1,2 km.
     

 

Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń, Łukasz Sędłak
Fotografia:Bartłomiej Kaproń
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX