Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Nowości w bibliotece

60 postaci na 60 lat

60 postaci na 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego
Autor:
Leszek Kosiorowski
Miejsce i rok wydania: Jelenia Góra, 2019
Wydawca: Karkonoski Park Narodowy

Album lubelskie

Rysował z natury i opisał: Adam Lerue
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2015
Wydawca: Ladiamed Zbigniew Łagodziński
Przedruk fotooffsetowy, oryginał: Warszawa, wydane nakładem własnej litografii A.Pecq et Comp., 1857

Atlas turzyc

Atlas turzyc: z kluczami do oznaczania gatunków
Autorzy:
Piotr Sikorski, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Lucjan Rutkowski, Anna Cwener, Marek Wierzba,
Janusz Krechowski, Daria Sikorska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2020
Wydawca: Multico Oficyna Wydawnicza

Audubon

Audubon: na skrzydłach świata
Autorzy:
Fabien Grolleau, Jérémie Royer
Przekład: Olga Mysłowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2019
Wydawca: Wydawnictwo Marginesy

Bieszczadzcy mocarze [album]

Autor: Mateusz Matysiak
Tekst wstępu: Wojomir „Woj” Wojciechowski
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2020
Wydawca: Wydawnictwo Libra PL

Drzewa w moim lesie

Autor: Bernd Heinrich
Przekład: Michał Szczubiałka
Miejsce i rok wydania: Wołowiec, 2018
Wydawca: Wydawnictwo Czarne

Drzewo, zaraza i wilk

Autorka: Lusia Ogińska
Seria: Księgi roztoczańskich krasnali, księga 8
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2020
Wydawca: Lusia Ogińska

Dywersja w Zamojszczyźnie 1939 - 1944

Redakcja: Zygmunt Klukowski
Seria: Wydawnictwo Materiałów do Dziejów Zamojszczyzny w Latach Wojny 1939-1944;
pod redakcją dr Zygmunta Klukowskiego, Tom 4
Miejsce i rok wydania: Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, 2018
Wydawcy: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Fundacja Szczebrzeszyn Kultur,
Roztoczański Park Narodowy
Reprint, oryginał: Zamość, Drukarnia Powiatowej Rady Narodowej, 1947

Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny

Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)
Autor:
Zygmunt Klukowski
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, Zamość, 2020
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość


 

Dzienniki 1944 - 1954

Autor: Zygmunt Klukowski
Miejsce i rok wydania: Zamość, 2019
Wydawca: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

 

Fabrica Ecclesiae Ruthenorum

Fabrica Ecclesiae Ruthenorum: dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789
w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego
Autor:
Piotr Krasny
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawca: DodoEditor

Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona

Redakcja: Dariusz J.Gwiazdowicz
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2020
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Gościański & Prętnicki

Leśnictwo polskie

Leśnictwo polskie w ujęciu historycznym
Autorzy:
Tomasz Borecki, Wojciech Kędziora, Justyna Nowakowska, Magda Skowronek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2019
Wydawca: Wydawnictwo SGGW

Ludzie lasu i ich mundur

Ludzie lasu i ich mundur: zarys dziejów narodowego munduru leśnego na tle rozwoju gospodarstwa leśnego w Polsce od początku XIX wieku po czasy współczesne
Autor:
Leszek Sławomir Pręcikowski
Ilustrował: Andrzej Michałek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2006
Wydawca: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Wydawnictwo ILKA Marek Zwierzyński

Niemcy i Zamojszczyzna

Niemcy i Zamojszczyzna 1939 - 1944
Redakcja:
Zygmunt Klukowski
Seria: Wydawnictwo Materiałów do Dziejów Zamojszczyzny w Latach Wojny 1939-1944;
pod redakcją dr Zygmunta Klukowskiego, Tom 3
Miejsce i rok wydania: Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, 2018
Wydawcy: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Fundacja Szczebrzeszyn Kultur,
Roztoczański Park Narodowy
Reprint, oryginał: Zamość, Drukarnia Powiatowej Rady Narodowej, 1946

Plamka mazurka

Plamka mazurka: jak ptaki odmieniły moje życie
Autor:
Marek Pióro
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2019
Wydawca: Wydawnictwo Marginesy

Polskie budownictwo drewniane

Polskie budownictwo drewniane  jako pierwowzór dla stylu nadwiślańskiego, stylu zygmuntowskiego w utworze kształtu: badania oparte na licznych rysunkach zabytkowych
Autor:
Zubrzycki-Sas, Jan Karol
Seria: Biblioteka Architekta
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2021
Wydawca: Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta
Reprint, oryginał:  Kraków, nakład Autora własny, 1916

Przewodnik weekendowy po Polsce

Przewodnik weekendowy po Polsce: 56 najpiękniejszych tras
Autorzy tekstów:
Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek
Redakcja: Ewa Binda
Miejsce i rok wydania: Bielsko-Biała, 2019
Wydawca: Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o.

Ptaki ziem polskich

Ptaki ziem polskich. T.1, Śpiewające (Oscines), jerzyki (Strisores), kraski (Insessores),
kukułki (Cuculi), łaźce (Scansores)
Autor:
Jan Bogumił Sokołowski
Miejsce i rok wydania: Poznań, [2017]
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
Reprint, oryginał:  Poznań, nakładem Ligi Ochrony Przyrody z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej, 1936.

Puszcza Solska

Puszcza Solska [album]
Fotografie: Michał Korga, Marcin Lenart, Paweł Marczakowski, Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk, Jarosław Wawerski
Teksty rozdziałów oraz podpisy fotografii: Przemysław Stachyra
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2020
Wydawca: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

Roztocze

Roztocze [album]
Fotografie: Krystian Kłysewicz, Tomasz Michalski, Tomasz Mielnik
Teksty wstępów: Zygmunt Kubrak,Bogdan Skibiński
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2021
Wydawca: Wydawnictwo Libra PL

Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny

Autorzy: Marek Kołodziejczyk, Marcin Polak, Kamil Stepuch, Michał Stepuch, Adam Lesiuk
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2020
Wydawca: Fundacja Dla Przyrody

Słownik ptaków, przyrody i środowiska

Słownik ptaków, przyrody i środowiska. T.1, Polsko – angielsko – francuski z łacińskimi nazwami ptaków
Autorka:
Ewa Łozińska-Małkiewicz
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2018
Wydawca: Wydawnictwo EWA 2 Ewa Łozińska-Małkiewicz

Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi

Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi: monografia naukowa
Redakcja:
Marek Nocoń, Tomasz Pasierbek, Andrzej Raj, Bartłomiej Walas
Miejsce i rok wydania: Sucha Beskidzka, 2020
Wydawca: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Terror niemiecki w Zamojszczyźnie

Terror niemiecki w Zamojszczyźnie 1939 - 1944
Redakcja:
Zygmunt Klukowski
Seria: Wydawnictwo Materiałów do Dziejów Zamojszczyzny w Latach Wojny 1939-1944;
pod redakcją dr Zygmunta Klukowskiego, Tom 1
Miejsce i rok wydania: Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, 2018
Wydawcy: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Fundacja Szczebrzeszyn Kultur,
Roztoczański Park Narodowy
Reprint, oryginał: Zamość, Drukarnia Powiatowej Rady Narodowej, 1945

Ukraińska  Bukowina i Besarabia

Autor: Grzegorz Rąkowski
Seria: Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej; cz. 7
Miejsce i rok wydania: Pruszków, 2016
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”

Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie

Ukraińskie Karpaty Podkarpacie. [1], Część zachodnia
Autor:
Grzegorz Rąkowski
Seria: Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej; cz. 5
Miejsce i rok wydania: Pruszków, 2013
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Rewasz"

Wodniczka

Autor: Andrzej Dyrcz
Seria: Monografie przyrodnicze; zeszyt 24
Miejsce i rok wydania: Świebodzin, 2020
Wydawca: Wydawnictwo Klubu Przyrodników

 

Wszystko, co pamiętam

Wszystko, co pamiętam: wspomnienia (1928-1960)
Autorka:
Helena Świda-Szaciłowska
Redakcja, wstęp i opracowanie: Tomasz Osiński, Agata Fijuth-Dudek; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie
Miejsce i rok wydania: Lublin, Warszawa, 2019
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

Zamojszczyzna w walce z Niemcami

Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939 – 1944
Redakcja:
Zygmunt Klukowski
Seria: Wydawnictwo Materiałów do Dziejów Zamojszczyzny w Latach Wojny 1939-1944;
pod redakcją dr Zygmunta Klukowskiego, Tom 2
Miejsce i rok wydania: Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, 2018
Wydawcy: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Fundacja Szczebrzeszyn Kultur,
Roztoczański Park Narodowy
Reprint, oryginał: Zamość, Drukarnia Powiatowej Rady Narodowej, 1946


Opracowanie:
RPN/OEM
Lucyna Droździel