Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Szlak roztoczański

Fot. 1 Widok na  Roztocze Tomaszowskie z Góry Dąbrowa.Szlak roztoczański (znakowany kolorem żółtym). Zwierzyniec - Bidaczów, długość 52 km. Łatwy od­cinek Zwierzyniec - Panasówka, o długości 9 km, można przejść w ok. 2 godz. Trudniejszy odcinek Pa­nasówka - Hedwiżyn, o długości ok. 18 km, wyma­ga ok. 6 godzin marszu po bagnach i bezdrożach. Szlak roztoczański wytyczono od stacji PKP w Zwierzyńcu. Biegnie ul. Kolejową, ul. A. Wachniewskiej, dalej przez park środowiskowy i ul. Li­pową przez osiedle Rózin wychodzi ze Zwierzyńca. Szlak biegnie obok domu dziecka - dawnego pała­cu, w którym mieszkali Róża i Jan Zamojscy. Dalej szlak wiedzie do parkingu i wejścia na ścieżkę historyczno-przyrodniczą do „Wzgórza Polak" przez lasy głównie prywatnej własności. Szlak prowadzi obok Kamiennej Góry, na której usytuowano wie­żę telefonii komórkowej, przed stacją benzynową, drogą polną i granicą lasu w kierunku Lipowca zo­stawiając Panasówkę po prawej stronie.

 

Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń
Fotografia: Paweł Marczakowski
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX