Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Ścieżka po wydmie do Stawów Echo

Ścieżka wiedzie od Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego RPN do stawów "Echo" wzdłuż doliny strumienia Świerszcz dalej kładką antyerozyjną po koronie wydmy do ul. Plażowej. Ukazuje łęg jesionowo - olszowy z fragmentami olsu z jednej strony, z drugiej zaś bór sosnowy. Nawiązuje do istnieją¬cej w przeszłości osi wodnej dawnej ,,willi renesansowej” Zamoyskich prowadzonej do Wielkiego Bagna, w obrębie którego w okresie międzywojennym utworzono stawy „Echo”.

  • Niedostępna dla rowerów.
  • Czas przejścia ok. 0,5 godziny, długość 1,7 km.
     


Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń
Fotografie: 1-3 Łukasz Sędłak, 4 Paweł Marczakowski
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX