Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Zestawienie zadań finansowanych z WFOŚiGW
Lp. Umowa NR z dnia Wyszczególnienie - tytuł zadania Kwota dofinansowania wg umowy w tyś. zł
 
1. 1994 rok Modernizacja leśniczówki Florianka 85
2. 1995 rok   300
3. 78/2000/D/OA  
z dn. 25.05.2000 r.
 Kompleksowa modernizacja kotłowni: wymiana kotłów węglowych na opalane drewnem w leśniczówkach RPN 60
4. Umowa dotacji Nr 431/2003/D/EE
z dn. 28.11.2003 r.
Dofinansowanie wydania książki:"Roztoczański Park Narodowy-przyroda i człowiek"o nakładzie 3000 egz. 20
5. 233/2005/D/EE
z dn. 18.06.2003 r.
Realizacja filmu przyrodniczego "W krainie jodły, buka i tarpana - Roztoczański Park Narodowy 40
6. Umowa dotacji Nr 388/2004/D/EE
z dn. 29.09.2004 r.
Stan poznania i perspektywy badań środowiska przyrodniczegoRoztoczańskiego Parku Narodowego orazwystawy jubileuszowej "Roztoczański Park Narodowy". 18
7. 284/2004/D/OP  
z dn. 26.07.2004 r.
Renowacja i naturalizacja stawów Echo w RPN 70
8. 195/2005/D/GW
z dn. 12.05.2005 r.
Dofinansowanie III etapu renowacji i naturalizacji stawów Echo w RPN 50
9. 194/2005/D/EE
z dn. 12.05.2005 r.
Dofinansowanie publikacji wykładów z dziedziny ochrony przyrody organizowanych przez RPN 30
10. 14/2008/B/Ee   
z dn. 09.07.2008 r.
Wydawnictwa RPN "Publikacja wykładów z dziedziny ochrony przyrody organizowanych przez RPN" 10
11. 15/2008/B/EE   
z dn. 17.07.2008 r.
Film "W krainie jodły buka i tarpana" na płycie DVD 7
12. 8/2009/B/EE     
z dn. 13.05.2009 r.
35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego RPN 30
13. 9/2009/B/OP    
z dn. 20.05.2009 r.
Hodowla zachowawcza Konika Polskiego - zagospodarowanie ekosystemów nieleśnych na potrzeby hodowli w RPN 59,6
14. 12/2009/B/EE  
z dn. 15.07.2009 r.
Wydawnictwa RPN "Publikacja wykładów z dziedziny ochrony przyrody organizowanych przez RPN w latach 2006-2007" 20
15. 13/2009/B/EE  
z dn. 22.07.2009 r.
Aktywne formy edukacji w OEM RPN w roku jubuleuszu 35-lecia RPN i 15 - lecia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego 9,20
16. 4/2010/B/EE     
z  dn. 23.06.2010 r.
Edukacja ekologoczna społeczności lokalnej przy użyciu rozbudowanej bazy edukacyjnej OEM RPN 5
17.

5/2010/B/EE    
z dn. 01.07.2010 r.

Wybrane formy edukacyjne w OEM RPN jako narzędzie popularyzacji twórczości wśród uzdolnionej młodzieży 5
18. 6/2010/B/EE    
z  dn. 14.07.2010 r.
Rozwój i modernizacja bazy edukacyjnej RPN - etap II 20
19. 7/2011/B/OP Opracowanie projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego 150
20. 251/2012/D/OP Rozszerzenie hodowli zachowawczej rodzimych ras zwierząt z utrzymaniem ekosystemów nieleśnych RPN w 2012 r. 121,8
21. 76/2013/D/OP "Czynna ochrona flory i fauny w Roztoczańskim Parku Narodowym" 40
22. 314/2013/D/EE   
z dn. 28.08.2013 r.
Rozwój i rozszerzenie pakietu edukacyjno-turystycznego RPN. 60
23. 24/2014/D/EE   
z dn. 19.02.2014 r.
Roztoczański Park Narodowy i My - 40 lat doświadczeń w ochronie przyrody Roztocza. 62,6
24.

111/2014/D/OP  

z dn. 09.04.2014 r.

Hodowla zachowawcza konika polskiego, owcy uhruskiej, bydła polskiego czerwonego(RP) i bydła białogrzbietego(BG) - zakup sprzętu do zagospodarowania ekosystemów nieleśnych na potrzeby hodowli zachowawczych w RPN. 51
25. 224/2015/D/OP Zadania ochronne, profilaktyczne Roztoczańskiego Parku Narodowego – przeciwdziałanie zagrożeniom antropogenicznym w 2015 r. 130
26. 235/2015/D/EE  
z dn. 24.06.2015 r.
Wzbogacenie oferty wydawniczej i edukacyjnej Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez realizację projektu współpracy Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego z nauczycielami z województwa lubelskiego. 14,8
27. 268/2015/D/OW  
z dn. 05.08.2015 r.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w trzech osadach leśych na terenie RPN. 85,0
28. 73/2016/D/OP    
z dn. 16.03.2016 r.
Czynna ochrona zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2015-2016 43,8

29.

 

323/2016/D/OP
z dn. 28.09.2016 r.
Zakup przyczepy do przewozu zwierząt na potrzeby hodowli zachowawczej: konika polskiego, owcy uhruskiej, bydła polskiego czerwonego i bydła białogrzbietego w Roztoczańskim Parku Narodowym. 49,02
30. 385/2016/D/EE z dn. 26.10.2016 r. Aktywne Roztocze - wspieranie działań edukacyjnych w RPN 31,33
31.

47/2017/D/OP
z dn. 01.03.2017r.

Czynna ochrona flory i fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2017 roku 146,11
32.

65/2017/D/DE z dn. 17.03.2017 r.

Kreatywna edukacja ekologiczna w Roztoczańskim Parku Narodowym 17,60
33. 249/2017/D/EE z dn. 21.06.2017 r. Drugie wydanie mapy Roztocza i doposażenie infrastruktury edukacyjno-wystawienniczej Roztoczańskiego Parku Narodowego 30,00
34. 77/2018/D/OP
z dn. 11.04.2018 r.
Czynna ochrona flory i fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2018 roku 130,0
35. 190/2018/D/EE z dn. 08.06.2018r Razem dla Roztocza – budowanie potencjału kompetencji i integracja różnych grup odbiorców oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego" 63,807
36.

222/2018/D/OP z dn. 15.06.2018 r.

" Monitoring zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2018 r.”

51,640
37. 38/2019/D/OP z
dn. 19.06.2019r.
"Czynna ochrona flory i fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2019 roku" 39,217
38.

39/2019/D/OP z
dn. 19.06.2019r.

„Genetyka populacyjna i ocena występowania choroby chytridiomikozy u wybranych gatunków płazów w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2019 r.”

15,00
39. 33/2019/DEE
z dn. 19.06.2019r.
45 lat w służbie ochrony przyrody - wybrane działania Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2019 roku. 104,96
40.

121/2020/D/OP  z dnia 16.09.2020r.

Genetyka konserwatorska w ochronie zagrożonych gatunków kręgowców w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 r. 26,600
41. 62/2020/D/OP z dnia 03.07.2020 r. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2020 roku. 17,362
42. 267/2020/D/EE z dnia 18.11.2020 r. Działania edukacyjne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 r.  49,22
43.

2/2021/D/OP
z dnia 20.04.2021 r.

Czynna ochrona flory i fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2021 roku 22,56
44. 98/2021/D/EE z dnia 02.08.2021 r. Lubelskie spotkania z przyrodą „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” 20,00