Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Obwodnica RPN im. Aleksandry Wachniewskiej

Obwodnica RPN im. Aleksandry Wachniewskiej (znakowany kolorem zielonym) Zwierzyniec - Florianka, długości 67 km. Szlak otacza Park. Przejście ze Zwierzyńca do „Dębowca" (8 km) wymaga około 3 godz. Na pokonanie odcinka Bondyrz - Górecko Kościelne (18 km), potrzeba ponad 5 godzin. Odcinek Górecko Kościelne - Florianka, (13 km), wymaga co najmniej 4 godz., ze względu na trudne, piaszczyste drogi.
Z wielu miejsc na szlaku roztaczają się piękne widoki, Po drodze mijamy przydrożne kapliczki, stare drzewosta­ny jodłowe i sosnowe, skałki ostańcowe strefy krawędziowej Roztocza. Szlak wiedzie przez malowniczo poło­żone wioski, z urokliwymi kościołami i pozostałościami tradycyjnego, drew­nianego budownictwa.

Aleksandra Wachniewska - Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych swoją działalność artystyczną łączyła z pracą na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Roztocza. Od 1939 r. do śmierci w 1989 r. mieszkała w Zwierzyńcu. Prowadziła rysunkową i fotograficzną dokumentację zabytkowych drzew i obiektów architektonicznych. Walczyła o ochronę okolicznych lasów przed nadmierną eksploatacją. Była popularyzatorką piękna przyrody Roztocza, m.in. jako nauczycielka w Państwowym Gimnazjum Leśnym w Zwierzyńcu, gdzie stworzyła pracownię przyrodniczą, a na organizowanych przez siebie wycieczkach krajoznawczych zapoznawała uczniów z przyrodą Zamojszczyzny i uczyła szacunku do niej. Współpracowała z Państwową Radą Ochrony Przyrody w Krakowie i pełniła z jej ramienia funkcję społecznego delegata na Zamojszczyznę.

Swoją działalnością przyczyniła się do utworzenia rezerwatów przyrody na Roztoczu a także Roztoczańskiego Parku Narodowego. Była wybitną artystką malarką, a pejzaż Roztocza, szczególnie piękno starych drzew: jodeł, buków, lip, dębów, stał się głównym motywem jej obrazów.

 

Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń
Reprodukcje obrazów: Wiesław Lipiec
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki

 


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX