W budynku leśniczówki z 1830 roku znajduje się ekspozycja stała prezentująca wnętrza zaaranżowane na okres 20-lecia międzywojennego. Na dole budynku odtworzono kancelarię, kuchnię, sypialnię i sień. Na poddaszu znajduję się ekspozycja galeryjna złożona z kilku bloków tematycznych ściśle związanych z codziennym życiem ludzi w Ordynacji Zamojskiej. Wyeksponowano tu m.in. narzędzia związane z dawnymi zawodami (np. stolarz, kołodziej), uprawą lasu, pozyskiwaniem drewna, znaczeniem drzewa i jego rolą przyrodniczą, kulturową i gospodarczą.
Opracowanie merytoryczne wystawy: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
 Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Łukasz Sędłak
Fotografie: Paweł Marczakowski