W dniach 19 -20 grudnia 2022 roku w Roztoczańskim Parku Narodowym odbyły się dwa szkolenia realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Dostosowanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Szkolenia miały na celu zapewnianie dostępności dla kadry Roztoczańskiego Parku Narodowego. Do uczestnictwa zaproszono pracowników, których charakter pracy związany jest bezpośrednio z obsługą klienta, obejmując w szczególności pracowników Sekretariatu, Punktu Informacji Turystycznej, Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego, Zespołu Udostępniania Parku oraz Straży Parku.

            Realizacja szkolenia została powierzona firmie Inventum Sp. z o. o. z Nowego Sącza.

19 grudnia 2022 r. odbyło się szkolnie pn. „Szkolenie z zakresu obsługi klientów z niepełnosprawnością”. Harmonogram szkolenia podzielony został na części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna dotyczyła zagadnień tj.: wprowadzenie od tematyki niepełnosprawności (definicje niepełnosprawności wynikające z regulacji prawnych oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, modele postrzegania niepełnosprawności ujęte w aspektach: medycznym, społecznym i funkcjonalnym, omówienie rodzajów i stopni niepełnosprawności), przedstawienie osoby z niepełnosprawnością jako Interesanta (omówienie stereotypów, których doświadczają osoby z niepełnosprawnością, zapoznanie z zasadami języka włączającego, omówienie regulacji prawnych  dotyczących zapewnienia dostępności w instytucji publicznej oraz obowiązujących standardów w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej i cyfrowej, omówienie sposobów zapewnienia dostępności i zagadnień z nimi związanych, omówienie procedury wnioskodawczej, skargowej oraz stosowania dobrych praktyk).

Część praktyczna szkolenia umożliwiła pracownikom RPN na zapoznanie z barierami w dostępności z perspektywy osoby z niepełnosprawnościami. W ramach szkolenia zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem symulatorów niepełnosprawności tj. kule, gogle symulacyjne wady wzroku, laski dla niewidomych oraz symulator starości. Ponadto, uczestnicy szkolenia poznali techniki wsparcia osób z niepełnosprawnością  z wykorzystaniem symulatorów niepełnosprawności oraz ogólne zasady savoir-vivre wraz ze sposobami komunikacji z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności. Szkolenie zakończyło się omówieniem rozwiązań, jakie można wprowadzić aby funkcjonowanie w przestrzeni publicznej osób z niepełnosprawnością stało się bardziej dostępne.

20 grudnia 2022 r. odbyło się drugie szkolenie pn. „Szkolenie dla koordynatora dostępności”, w którym ujęte zostały zagadnienia tj. rola i zadania Koordynatora do spraw dostępności, identyfikacja barier, audytowanie przestrzeni, istota planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, monitoring działań zwiększających dostępność oraz kwestie dostępności cyfrowej w praktyce.

            Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 19 pracowników Parku, którzy na zakończenie otrzymali certyfikaty.

 

Opracowanie: Justyna Psiuk
Zdjęcia: Paweł Marczakowski