Polish English

Ścieżka znajduje się przy Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym, ul. Biały Słup 16 w Zwierzyńcu. Wejście na nią możliwe jest z dwóch punktów:

  • od parkingu Roztoczańskiego Centrum Naukowo Edukacyjnego,
  • od drogi relacji Zwierzyniec – Józefów, od nieutwardzonego parkingu.

Ścieżka wiedzie przez teren ostoi hodowli zachowawczej konika polskiego i bydła białogrzbietego wygrodzonym korytarzem, do wieży widokowej na wierzchowinie Białej Góry. Wyniesie tarasu widokowego na wysokość ponad 9 m pozwala na wgląd w krajobraz w zakresie 180o od południo-zachodu po północo-wschód ukazując ukształtowanie terenu oraz strukturę lasów. Widać z niej, od południa strefę krawędziową Roztocza Środkowego, Bukową Górę wraz z obszarem ochrony ścisłej, panoramę Roztocza Zachodniego, dolinę rzeki Wieprz oraz położoną na Roztoczu Środkowym Tartaczną i Pałkową Górę. Wieża stanowi doskonały punkt do prowadzenia obserwacji ornitologicznych.

  • Niedostępna dla rowerów.
  • Czas przejścia ok. 0,5 godziny, długość 1,2 km.

 

Budowa wieży sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Łukasz Sędłak
|Fotografie: 1-4 Łukasz Sędłak, 5 Przemysław Stachyra

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej