Polish English

Ścieżka łączy ul. A. Wachniewskiej z ul. Plażową, wiedzie przez oś wodną dawnego założenia ogrodowo - pałaco¬wego „renesansowej willi Zamoyskich”. Ścieżka łączy zabytkową część Zwierzyńca z Parkiem jest doskonałym skrótem (łącznikiem) umożliwiającym szybkie dotarcie do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN oraz stawów „Echo".

  • Czas przejścia ok. 20 min, długość 0,7 km.

 

Opracowanie:
RPN/OEM/Zespół ds. GIS
Tekst: Magdalena Kaproń, Łukasz Sędłak
Fotografie: 1,3 Łukasz Sędłak, 2 Paweł Marczakowski
Pliki mapowe: Zbigniew Balicki


Drukuj

 

Pobierz plik: KML GPX

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Czytaj więcej

 

 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej