Polish English

Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2016 z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Załączniki:
Załącznik nr 1. Zasady udostępniania RPN dla celów naukowych.
Załącznik nr 1A. WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ BADAŃ NAUKOWYCH.
Załącznik nr 1B. Zezwolenie na prowadzenie badań naukowych.
Załącznik nr 2. Zasady udostępniania Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN.
Załącznik nr 2A. Arkusz ewidencji zajęć dydaktycznych.
Załącznik nr 2B. ABONAMENTOWA KARTA WSTĘPU
Załącznik nr 2C. Wykaz placówek objętych patronatem Roztoczańskiego Parku Narodowego w ramach porozumienia o stałej współpracy w zakresie działań związanych z edukacją przyrodniczą.
Załącznik nr 3. Zasady udostępnienia Izby Leśnej we Floriance w RPN.
Załącznik nr 4. Zasady udostępniania Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego. 
Załącznik nr 5. Zasady udostępniania Ośrodka Hodowli Zachowawczej w zakresie turystycznych przewozów zaprzęgiem konnym oraz jazdy wierzchem.
Załącznik nr 6. Zasady prowadzenia działalności przez przewodnika turytycznego na terenie RPN.
Załącznik nr 7. Zasady prowadzenia turystycznego przewozu osób zaprzęgiem konnym oraz jazdy wierzchem na terenie RPN.
Załącznik nr 8. Zasady palenia ognisk w obszarach wyzanczonych na terenie RPN.
Załącznik nr 9. Zasady udostępnienia parkingów w RPN.
Załącznik nr 10. Zasady udostępniania RPN dla rekreacji wraz z zasadami korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy stawach Echo.
Załącznik nr 11. Zasady udostępniania RPN w celach zarobkowych, filmowania i fotografowania.
Załącznik nr 12. Tabela opłat za wstęp i udostępnianie RPN.
Załącznik nr 13. Zezwolenie na ruch pojazdów, osób na obszarze RPN.
Załącznik nr 14. Zasady udostępnienia wieży widokowej na Białej Górze w Roztoczańskim Parku Narodowym.


Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wstępu i udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z załącznikami (jeden plik)


 Mapa 1. Zasoby turystyczne.

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Magdalena Kaproń
Mapa: źródło „Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek”, 2013.

 
 
 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej