Polish English

pod redakcją: Krzysztofa Kałamuckiego i Tadeusza Grabowskiego
ISBN: 978-83-935430-1- 4
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2013
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 28 plansz
Oprawa: miękka w formie teki


Opracowanie przestawia na 27 planszach mapy archiwalne jak i te opisujące dzisiejszy Park: jego walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe oraz sposoby ich ochrony i udostępniania. Po raz pierwszy prezentowane są mapy, które obrazują zagadnienia przyrodnicze, demograficzne i gospodarcze, zarówno na terenie Parku jak i w jego otulinie.
Zastosowane rozwiązania kartograficzne powodują, że przedstawione treści są czytelne nie tylko dla profesjonalistów ale również dla tych, którzy dopiero poznają przyrodę Roztocza.

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej