Polish English

Ideą w/w projektu było m.in.: wychowanie młodego pokolenia poprzez pogłębienie jego wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników w/w projektu, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, rozszerzenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy przyrodniczej.

W ramach ogólnopolskiego projektu aktywnej kampanii edukacyjnej z punktami przedszkolnymi i ze szkołami podstawowymi pt. „Pomagam z Natury” od 6 kwietnia do 12 czerwca br. organizowane były w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym bezpłatne zajęcia kameralne i terenowe oraz zadania konkursowe.

Spotkania z uczestnikami odbywały się m.in. w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN (na wystawach oraz w sali przyrodniczej) oraz na ścieżkach poznawczych Parku.

Otrzymaliśmy 24 formularze rejestracyjne w tym z 14 z punktów przedszkolnych i 10 ze szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęły 23 projekty, w których udział wzięło 531 osób.

Uroczyste podsumowanie w/w projektu odbyło się 14.06.2018r. w Roztoczańskim Centrum Naukowo – Edukacyjnym RPN w Zwierzyńcu. W imprezie udział wzięło 300 osób.

Niespełna 5 godzinny program imprezy zawierał w sobie szeroki wachlarz możliwości artystycznych w wykonaniu zarówno zaproszonych gości jak i samych uczestników projektu.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Dyrektor Roztoczańskiego PN – Andrzej Tittenbrun. Po jego wystąpieniu głos zabrał Pan bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zwracając uwagę na zadania i wyzwania jakie związane są ze specyfiką w Straży Pożarnej. Wśród zaproszonych gości na scenie pojawili się również przedstawiciele Komendy Miejskiej w Zamościu oraz Posterunku Policji w Zwierzyńcu. Obecni byli st.asp. Szymon Kozielewicz, asp. Dariusz Kuropatnicki, Marek Pawlak. Najmłodsi uczestnicy imprezy aktywnie uczestniczyli w powierzonych im zadaniach. Mieli także okazję dowiedzieć się jak istotne są zasady właściwego poruszania się na drogach, w lesie. Dodatkową atrakcją był pies policyjny IBAR.

Przedstawienie założeń i przebieg z realizacji całej kampanii został przedstawiony na dużym ekranie przez Anetę Dybowską – st. specjalistę ds. edukacji w RPN.

Przed wykonaniem inscenizacji artystycznych – konkursowych na scenie pojawił się zespół taneczny „Osa” z gminy Niemce, który walczykiem wprowadził wszystkich w atmosferę relaksu i zachwytu.

Na żywo podziwialiśmy także fragmenty konkursowych inscenizacji w wykonaniu przedszkolaków ze Szczebrzeszyna i Wólki Wieprzeckiej. Występy konkursowe przedszkola z Narola, Siennicy Nadolnej oraz z Chmielka zostały zaprezentowane na dużym ekranie.

W przerwie najmłodsi zapoznali się z wyposażeniem radiowozów policyjnych, aktywnie zadawali pytania, ubierali kamizelki policyjne, sprawdzali swoje możliwości obronne. Jednym słowem nawiązano nić porozumienia.

Po tak dużych emocjach uczestnicy mogli  posilić się przy palenisku z kiełbaskami. Dla prawdziwych łasuchów czekała fontanna pełna czekolady oraz dary natury – owoce. Dodatkowo 70 osób wybrało przejście terenowe z pracownikiem RPN na Białą Górę, które poprowadziła Małgorzata Smoła – st. specjalista  ds. OP.

W dalszej części uroczystości odbył się koncert zespołu Orkiestry Dętej Brass Band Orkiestra gminy Niemce pod kierunkiem Pana Dominika Pytki oraz wokalistów z w/w zespołu. 

Prezentacja wyróżnionych reportaży wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych spotkała się żywą odpowiedzią ze strony publiczności. Na dużym ekranie zaprezentowały się szkoły z: Cześnik, Urszulina, Woli Radzięckiej, Rudy Różanieckiej i  miejscowości Niemce.

Ogłoszenie wyników było miłym zaskoczeniem dla wszystkich laureatów, także dla przewodniczącej jury Pani Elżbiety Hałasy.

Prezentacje konkursowe wszystkich uczestników, pokaz ich umiejętności wokalnych, aktorskich, teatralnych oraz dziennikarskich dowodzi ogromnej siły i potęcjału jaki drzemie w młodym pokoleniu.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich zarówno uczniów, jak i nauczycieli, rodziców poszczególnych reprezentacji, głebokoiemu przekonaniu o słuszności pomagania innym udało się przygotować poszczególne prace konkursowe.

Pełni zaskoczenia i wzruszenia uczestnicy odbierali nagrody w formie koszulek z motywem przyrodniczym, notesy, dyplomy, wydawnictwa i gadżety. Nagrodą główną dla najlepszej reprezentacji z punktu przedszkolnego oraz szkoły podstawowej jest wyjazd szkoleniowy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, który zaplanowano w dniu 20 września 2018 r.

Niezależnie od werdyktu jury żaden uczestnik nie wyszedł z uroczystości z pustymi rękami.

Realizacja w/w przedsięwzięcia była czymś więcej niż tylko przykładem prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej na różnych poziomach nauczania, poszerzenia wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego naszej ojczyzny. Stała się misją samą w sobie. Celem, którego dążeniem nie jest czas określonych działań. Uczestnicy projektu otrzymali głębokie przekonanie, że ich w ich rękach jest życie innych ludzi. „Pomagam z Natury” otworzył oczy nie tylko na sprawy związane z ochroną przyrody, ale przede wszystkim obudził szacunek do drugiego człowieka.

„Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często …To NASZE zwycięstwo!!!”

Roztoczański Park Narodowy pragnie podziękować za obecność, przychylność i wsparcie wszystkim dzieciom i młodzieży, a także dyrekcjom placówek edukacyjnych, nauczycielom, opiekunom i rodzicom. Szczególne podziękowania dla wszystkich tych pracowników RPN; którzy podczas uroczystości byli obecni i wykazali się życzliwością oraz ogromną chęcią współpracy.

Niekończące się rozmowy i gesty świadczyły o potrzebie dalszej współpracy na polu edukacji. Wspólny wysiłek w imię czynienia dobra, idea myśli ekologicznej, dała sens, otworzyła umysły i wyznaczyła dalszy kierunek działań. Dołożymy starań by kolejna edycja „Pomagam z Natury odbyła się w 2019 r.

Organizacja w/w projektu została dofinansowana przez
Woj
ewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Patronat honorowy objął Kurator Oświaty w Lublinie.

 

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska
Fotografie: Bartosz Dybowski, Agnieszka Boguta, Grzegorz Lal

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej