Polish English

Miniony czerwiec był bardzo upalny, średnia temperatura miesiąca w Zwierzyńcu osiągnęła wartość 21,5oC. Jest to najwyższa wartość średniej miesięcznej temperatury w historii pomiarów w RPN ( 0d 1998r.), o 4,2 oC większa od wartości średniej z wielolecia.

Wielkości średnich miesięcznych temperatur powietrza dla letnich miesięcy w stacji meteorologicznej RPN w Zwierzyńcu [oC] (dla wartości ekstremalnych podano rok wystąpienia).

miesiąc

2019

Średnia

maksymalna  / rok wystąpienia

minimalna /

rok wystąpienia

czerwiec

21,5

17,3

21,5 / 2019

14,3 / 2001

lipiec

18,7

19,1

20,7 / 2012,2006

16,4 / 2000

sierpień

-

18,0

21,1 / 2015

15,9 / 1999

 

 

Lipiec natomiast był wyjątkowo ubogi w opady. W Zwierzyńcu spadło zaledwie 30,8 l/m2 powierzchni. Tak niskich opadów  w lipcu nie notowano od 1998. Dotychczasowe minimum z roku 2006 wynosiło 55,4 l/m2.

Wielkości średniej miesięcznej sumy  opadów dla letnich miesięcy w stacji meteorologicznej RPN w Zwierzyńcu [mm] (dla wartości ekstremalnych podano rok wystąpienia).

miesiąc

2019

Średnia

maksymalna  / rok wystąpienia

minimalna /

rok wystąpienia

czerwiec

37,7

81,5

183,4 / 2000

25,6 / 2015

lipiec

30,8

101,2

207,0 / 2011

30,8 / 2019

sierpień

-

63,8

144,2 / 2006

6,6 / 2013

 

 

W górnej części zlewni Świerszcza spadło jeszcze mniej deszczu.

Opady atmosferyczne w poszczególnych punktach pomiarowych [mm] w zlewni Świerszcza i podsumowanie dwóch miesięcy

miesiąc

Zwierzyniec

Florianka

Biały Słup

czerwiec

37,7

8,9

23,2

lipiec

30,8

16,3

19,3

Suma

68,5

25,2

42,5

 

 

Taka sytuacja pogodowa przyczyniła się do pogłębienia suszy hydrologiczne na terenie południowej  części  Parku.  W końcu lipca został zmierzony najniższy stan poziomu zwierciadła wody podziemnej w kredzie – 1730 cm p.p.t.  oraz przepływ  strumienia  Świerszcz na Malowanym Moście -3 litry wody na sekundę.

Opracowanie: RPN/SB ZMŚP
Tekst: Bogdan Radliński

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej