Polish English

Od 26 kwietnia do 2 czerwca br. organizowane były bezpłatne zajęcia kameralne i terenowe w ramach ogólnopolskiego projektu aktywnej kampanii edukacyjnej z punktami przedszkolnymi i ze szkołami podstawowymi pt. „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”.

Ideą w/w projektu było m.in.: wychowanie młodego pokolenia poprzez pogłębienie jego wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników w/w projektu, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, rozszerzenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy przyrodniczej.

W ramach projektu zrealizowano: spotkania kameralno-terenowe dla każdej z placówek edukacyjnych oraz zadanie konkursowe pn. „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”, podsumowujący projekt.

Ilość zgłoszeń do udziału w projekcie przerosła nasze oczekiwania. Otrzymaliśmy 28 formularzy rejestracyjnych, w tym z 10 punktów przedszkolnych i 18 szkół podstawowych. Łącznie do projektu przystąpiło 652 osoby. Spotkania z uczestnikami odbywały się m.in. w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN (na wystawach oraz w sali przyrodniczej) oraz na ścieżkach poznawczych Parku.

Uroczyste podsumowanie w/w projektu odbyło się 14.06.2017 r. w Roztoczańskim Centrum Naukowo – Edukacyjnym RPN w Zwierzyńcu. W imprezie udział wzięło 309 osób.

4 godzinny program imprezy zawierał w sobie dawkę energetyczną, wybuchową mieszankę talentów dzieci i młodzieży z różnych placówek edukacyjnych oraz sięgające zenitu emocje w oczekiwaniu na wyniki konkursu. Całe to zamieszanie dopełniło smakowanie darów natury. Występy młodych artystów, pokaz ich umiejętności wokalnych, aktorskich, teatralnych dowodzi ogromnej siły i potęcjału jaki drzemie w młodym pokoleniu. To, co zbliżyło wszystkich uczestników to muzyka w wykonaniu: uczniów z Zespołu Szkół Publicznych z Suśca oraz Orkiestry Dętej Brass Band Orkietra z gminy Niemce pod kierunkiem Pana Dominika Pytki oraz wokalistów z zespołu:

  • "Czadowe nutki"- Dorota Smolińska, Maria Taczalska, Julia Woźniak- "La bamba" "Thousand years" lub "Bez końca"
  • Alan Lewicki- "Obudź się i żyj" i "Nie zapomnij"
  • Ania Malinowska- "Rzeczka", "Wiedzieć wszystko" lub "Hijo de la luna"

Ogłoszone wyniki były miłym zaskoczeniem dla wszystkich laureatów, także dla przewodniczącej jury Pani Urszuli Bartoszek.

To dzięki wysiłkowi całego zespołu i wierze w realizację autorskich nagrań i makiet, pełni satysfakcji i zadowolenia uczestnicy odbierali medale przyrodnicze, nagrody rzeczowe wydawnictwa i dyplomy. Nagrodą główną dla najlepszej reprezentacji z punktu przedszkolnego oraz szkoły podstawowej jest wyjazd szkoleniowy do Farmy Iluzji w Trojanowie, który zaplanowano w dniu 29 września 2017 r.

Niezależnie od werdyktu jury żaden uczestnik nie wyszedł z uroczystości z pustymi rękami.

Realizacja w/w przedsięwzięcia była doskonałym przykładem prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej na różnych poziomach nauczania oraz poszerzenia wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego naszej ojczyzny.

Roztoczański Park Narodowy pragnie podziękować za obecność, przychylność i wsparcie wszystkim dzieciom i młodzieży, a także dyrekcjom placówek edukacyjnych, nauczycielom, opiekunom i rodzicom. Najwyższą możliwą i jedyną gratyfikacją okazały się Państwa ciepłe słowa, niekończące się rozmowy i gesty świadczące o potrzebie dalszej współpracy na polu edukacji. Wspólna idea myśli ekologicznej zrodziła wspaniałe owoce, nadała sens, otworzyła umysły i wyznaczyła dalszy kierunek działań.

W oczekiwaniu na Naszą tęczę, zwariowany kalejdoskop przyrodniczy, nieokiełznany zapał i żeby „się porobiło” warto przeczekać niejedną burzę.

Organizacja w/w projektu została dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Patronat honorowy objął Kurator Oświaty
w Lublinie.

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska
Fotografie: Aneta Dybowska, Katarzyna Franus, M. Gruda, Łukasz Sędłak,  fot. z przedszkola „Motylek” |
ze Zwierzyńca, fot. z SP NR 2 w Zamościu

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Czytaj więcej

 

 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej