Polish English

29 listopada br. w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN w Zwierzyńcu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych w ramachXIV Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”.

Na przegląd wpłynęło 581 prac indywidualnych oraz 8 prac zbiorowych z 21 placówek oświatowych. Wśród przedszkoli oraz szkół podstawowych otrzymaliśmy prace ze: Zwierzyńca, Szczebrzeszyna, Zamościa (Nr 10), Łabuń, Józefowa, Bodaczowa Wólki Wieprzeckiej, Tereszpola Kukiełki, Tereszpola – Zaorendy, Szewni Górnej, Majdanu Nepryskiego, Suchowoli, Wywłoczki, Lipowca, Niedzielisk oraz Młodzieżowego Domu Kultury z Zamościa i miejscowości Mokre.

Uroczystość oficjalnie otworzył zastępca Dyrektora RPN Tadeusz Grabowski, który w kontekście do prowadzonych działań RPN w służbie ochrony przyrody nawiązał do działań podjętych przez A.Wachniewską. Elżbieta Gnyp – zamojska artystka, z równie wielkim uznaniem wypowiadała się o pracach dzieci, wykonanych w różnych technikach plastycznych. W dalszej części programu odbyła się prezentacja multimedialna autorstwa Anety Dybowskiej nawiązująca do życia i twórczości A. Wachniewskiej. Przytoczone wypowiedzi malarki z jednoczesną prezentacją jej obrazów podkreślały wyjątkowość roztoczańskiej przyrody - dar, o który należy, również i dziś dbać z należytą starannością.

W kolejnej części spotkania uczestnicy otrzymali dyplomy i malowanki - reprodukcje A. Wachniewskiej. Podczas pamiątkowej fotografii uczestnicy dali upust swojej nieskrępowanej radości. Finalnym punktem imprezy było uroczyste przecięcie wstęgi otwierającej wystawę prac plastycznych.

W imprezie udział wzięło ok. 60 osób, w tym dzieci i nauczyciele ze Zwierzyńca i Wywłoczki oraz pracownicy RPN. Osobami zaangażowanymi w przygotowanie i organizację w/w imprezy były: Magdalena Kaproń, Malwina Bryk, Lucyna Droździel, Aneta Dybowska, Paweł Marczakowski, Łukasz Sędłak, Elżbieta Ryń, Elżbieta Kulik, Iwona Greszta.

Roztoczański Park Narodowy pragnie podziękować wszystkim uczestnikom
za udział w przeglądzie prac plastycznych, jak również tym,
dla których przyroda była, jest i będzie …najlepszym nauczycielem.

Wystawa prac dzieci uczestniczących w przeglądzie będzie prezentowana w sali

prelekcyjnej w budynku OEM RPN do dnia 26 marca 2018r.

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska
Fotografie: Paweł Marczakowski

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej