Polish English

W dniach od 19 - 29.06.2020 r. Roztoczański PN zorganizował konkurs o bioróżnorodności „Dziedzictwo przyrodnicze Roztocza”, którego celem była popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na piękno rodzimej przyrody, wzbudzenie szacunku do dziedzictwa przyrodniczego, wzbogacenie oferty edukacyjnej RPN. Pytania dotyczyły wartości przyrodniczych Roztocza, tj. flory, fauny, zagadnień związanych z ochroną przyrody. Warunkiem udziału w losowaniu nagród było udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 5 z 10 pytań. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa.

Wśród nadesłanych 106 rozwiązań udzielono 73 poprawnych odpowiedzi na pytania. Najkrótszy czas udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania wynosił 35 sekund, zaś najdłuższy czas - 17 min 11 sekund. 100% prawidłowych odpowiedzi udzieliło 7 osób.

W dniu 30.06.2020 r. komisja konkursowa oceniła odpowiedzi nadesłane w ramach konkursu oraz przyznała nagrody. W drodze losowania komisja konkursowa spośród osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi (min. 5 prawidłowych odpowiedzi) wyłoniła 10 osób, które otrzymały nagrodę.

Spośród 7 osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania wylosowano 1 osobę dla której przyznano dodatkową nagrodę. Nagrodą jest album „Puszcza Solska” przekazany przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie
 i zachęcamy do udziału w kolejnych propozycjach.
Szczegóły wkrótce w aktualnościach.

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska, Małgorzata Pasieka
Fot. Aneta Dybowska

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Czytaj więcej

 

 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej