Polish English

Komplet 12 folderów tematycznych: „Grzyby i porosty”, „Rośliny runa leśnego”, „Drzewa i krzewy”, „Rośliny łąk, pól i muraw”, „Bezkręgowce”, „Płazy i gady”, „Ptaki”, „Ssaki”, „Konik polski”, „Edukacja”, „Turystyka”, „Razem Poznajemy Naturę”. Autorami tekstów folderów są pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Czytaj więcej

 

 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej