Zasoby wodne w Roztoczańskim Parku Narodowym

 

Raporty hydrologiczno-klimatyczne dla zlewni Świerszcza

Rok 2020

1. Kwietniowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

2. Majowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

3. Czerwcowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

4. Lipcowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

5. Sierpniowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

6. Wrześniowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

7. Październikowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

8. Listopadowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

9. Grudniowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

 

Rok 2021

1. Styczniowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

2. Lutowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

3. Marcowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

4. Kwietniowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

5. Majowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

6. Czerwcowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

7. Lipcowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

8. Sierpniowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza

9. Wrześniowy raport hydrologiczno-klimatyczny dla zlewni Świerszcza