Lipiec roku 2022 minął bez anomalii pogodowych. Pod względem termicznym (ze średnią temperaturą miesiąca wynoszącą 19,1°C) był chłodniejszy od czerwca o 0,4°C i od średniej z wielolecia 1998-2021 zaledwie o 0,1°C. Temperaturę maksymalną 35,4°C odnotowano 1 dnia miesiąca i była to jedyna doba ze średnią temperaturą przekraczającą 25°C i temperaturą minimalną powyżej 20°C (noc tropikalna). W ujęciu skrajnych wartości, w lipcu odnotowano sześć dni upalnych, z temperaturą maksymalną powyżej 30°C i sześć stosunkowo chłodnych nocy, z temperaturą minimalną poniżej 10°C (ryc.1).

Miesięczna suma opadów w Zwierzyńcu wyniosła 118,9 mm i była o 14 mm wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca. Odnotowano siedem dni z dobową sumą opadu, przekraczającą 5 mm i tylko dwa dni z opadem powyżej 25 mm: 6 lipca 29,8 mm i 30 lipca 25,4 mm (ryc.1). Na pozostałych punktach pomiarowych: Biały Słup, Florianka i Kosobudy, miesięczna suma opadów była niższa i niewiele przekraczała 100 mm. Chłodniejszy i deszczowy okres pierwszej połowy lipca spowodował tylko krótkotrwałe przyhamowanie opadania poziomu wód podziemnych. Trend spadkowy, trwający od końca kwietnia, spowodował obniżenie zwierciadła wody poziomu kredowego o ponad 0,5 m, do stanu najniższego od początku lipca ubiegłego roku (ryc. 2). Niedostatek zasilania opadowego widoczny jest również na torfowisku Międzyrzeki (ryc. 3). Poziom występowania lustra wody opadł tam od lutego o 20 cm, do wartości nie notowanej od września 2020 roku.

Średnia miesięczna wielkość przepływu wody w strumieniu Świerszcz jest ściśle skorelowana z wahaniami zwierciadła wód podziemnych (ryc. 3). W lipcu średni przepływ strumienia był niższy o ponad 20 l/s od notowanego w kwietniu i niebezpiecznie zbliżył się do strefy przepływów niskich, które są niewystarczające do zapewnienia wysokiego poziomu wody w Stawach Echo. Przepływ zmierzony w dniu 1 sierpnia o wartości 26 litrów na sekundę, był najniższy od czerwca ubiegłego roku.

Wcześniejsze raporty>>

Roztoczańskie Centrum Monitoringu i Nauki
Opracowanie: Bogusław Radliński
Dane pomiarowe: Bogusław Radliński, Przemysław Stachyra, Ewa Szpyra, Robert Stefański
Zdjęcie ilustracyjne: Przemysław Stachyra