Plakat - dzień otwarty w RPN.

Roztoczański Park Narodowy organizuje 8 sierpnia 2015r. plenerową imprezę edukacyjną Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego pt. „Bioróżnorodność Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”.

Głównym celem imprezy jest popularyzacja idei ochrony przyrody w Polsce oraz przedstawienie statutowych działań Roztoczańskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki, a także poznanie Parku jako jednego z bardzo istotnych ogniw sieci Natura 2000 w naszym kraju.

Impreza jest organizowana jako jeden z elementów projektu „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo – kulturowego" i korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Do pobrania:
Plakat
Plakat

Podczas imprezy będą przedstawiane zagadnienia związane z ochroną różnorodności biologicznej. Jej zachowanie jest niezbędne w procesie ewolucji oraz utrzymania życia w przyrodzie. Największymi zagrożeniami dla bioróżnorodności są zmiany klimatyczne oraz konflikt przyrody z rozwojem gospodarczym (eksploatacja lasów, terenów wodno – błotnych oraz górskich, intensywne rolnictwo i zanieczyszczenie środowiska). Jednym z podstawowych sposobów na zachowanie różnorodności biologicznej w przyrodzie jest tworzenie m.in. parków narodowych, obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych, pomników przyrody czy rezerwatów. Ochrona bioróżnorodności na poziomie genetycznym to np. zachowanie ginących ras zwierząt hodowlanych i odmian roślin uprawnych. Ochrona bioróżnorodności na poziomie ekosystemów to prowadzenie zróżnicowanej, tradycyjnej gospodarki rolnej, ochrona siedlisk przyrodniczych. Zachowanie dużej bioróżnorodności gatunkowej pomaga utrzymać równowagę w naturalnych ekosystemach i zapobiegać skutkom zanieczyszczenia środowiska.Uczestnicy imprezy będą mogli, obejrzeć ekspozycje plenerowe, wziąć udział w konkursach dotyczących bioróżnorodności z atrakcyjnymi nagrodami oraz pokazach tradycyjnych zawodów. W czasie imprezy nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Bioróżnorodność Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza w makrofotografii”. Uczniowie Zespołu Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska ze Zwierzyńca przedstawią różnorodność flory RPN oraz obce gatunki inwazyjne, które jej zagrażają. Szczególną atrakcją dla uczestników będą przejażdżki konikami polskimi i pokazy Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody.

 

 

Zaplanowano również Rowerową Eskapadę z Józefowską Kawalerią Rowerową.
O godz. 13:30  spod Ośrodka Eduakcyjno-Muzealnego RPN chętni cykliści wyruszą na trasę rowerową Rybakówka-Florianka-Górecko Stare. Zapraszamy do integracji z bracią rowerową.


Ważnym elementem organizacji tego przedsięwzięcia jest też promocja turystyczna regionu wraz z całym jego bogactwem w postaci regionalnej kuchni, produktów, rękodzieła artystycznego, strojów, kultywowania starych tradycji. Wystawcami będą m.in. twórcy ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich, a także biura turystyczne, kwaterodawcy, przedsiębiorcy organizujący aktywny wypoczynek na Roztoczu np. spływy kajakowe, wycieczki przyrodnicze, zajęcia edukacyjne. Profesjonalną ofertę turystyczną przestawi Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”. Przedstawiciele Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego zapoznają uczestników imprezy z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi ukraińskiej części Roztocza.


Jednocześnie w dniu 8 sierpnia 2015r. Roztoczański Park Narodowy oferuje bezpłatny wstęp do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego w Zwierzyńcu, do Izby Leśnej we Floriance, gdzie odbędzie się pokaz tradycyjnego pieczenia chleba i podpłomyków oraz na trasę rowerową Rybakówka – Florianka - Górecko Stare.

Zapraszamy mieszkańców regionu i turystów do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Małgorzata Tronkowska
Plakat: Łukasz Sędłak
Fotografie: 1-8, 10-13 Paweł Marczakowski, 9 - Robert Rabiega