„Mapa turystyczno-przyrodnicza 1 : 75 000

ROZTOCZE. Różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe”

 

Fot. 1. "Mapa turystyczno-przyrodnicza 1:75 000 Roztocze. Różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe"

Autorzy opracowania: Paweł Cebrykow, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki
Współautorzy map: M. Krukowski, K. Łoboda, M. Meksuła
Opracowanie kartograficzne: P. Cebrykow, B. Grzechnik, K. Kałamucki, P. Kasiborski, M .Krukowski, K. Łoboda, A. Łukasik,  M. Meksuła, M. Piskorski
Fotografie: P. Cebrykow, T. Grabowski, P. Kasiborski, M. Korga, M. Piskorski, P. Rydzewski
Recenzent: dr hab. Stefan Bartoszewski
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2015
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Realizacja: KARTPOL s.c.,
Forma: trzy złożone arkusze map we wspólnym etui o wymiarach 13 x 23,5 cm


Prezentowana mapa po raz pierwszy ukazuje Roztocze od Kraśnika do Lwowa w jednorodnej konwencji graficznej i kartograficznej dostosowanej do skali 1 : 75 000.

Całość składa się z trzech arkuszy: „Część zachodnia Kraśnik – Zwierzyniec”, „Część środkowa Zwierzyniec – Horyniec”, „Część południowa Horyniec – Lwów”.

Jest to wydawnictwo pionierskie z tego względu, że część ukraińska Roztocza została po raz pierwszy przedstawiona w skali 1 : 75 000. Ponadto w arkuszu „Część południowa Horyniec – Lwów” zastosowano zlatynizowane nazewnictwo, zgodnie Konferencją ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych z 2012r.
Na stronie mapowej przyjęto nazwy topograficzne ogólnie używane oraz te zapisane na mapie taktycznej WIG z 1936r.

Mapa odznacza się różnorodnością zamieszczonych na niej treści przyrodniczych. Ukazano powstałe na przestrzeni wielu lat na Roztoczu formy ochrony przyrody: parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody i zapoviedniki, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, zaznaczono także inne obiekty cenne przyrodniczo, takie jak: geostanowiska, wąwozy, źródła i wywierzyska, wodospady, szumy, jaskinie, pojedyncze skały i głazy narzutowe, a także punkty dogodne do obserwacji krajobrazu.

Uwzględniono także obiekty dziedzictwa kulturowego, takie jak: kościoły i klasztory, cerkwie, synagogi, kaplice, krzyże przydrożne, cmentarze, pola bitew, miejsca martyrologii, grodziska i zespoły pałacowo-dworskie, a także muzea, skanseny, izby pamięci, a nawet imprezy i zespoły folklorystyczne oraz jarmarki. Zaznaczono obiekty, znajdujące się na Światowej liście dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO.

Zwrócono uwagę na projektowany Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze, przedstawiono jego granice a w części opisowej zamieszczono informację na jego temat oraz schematyczną mapę ukazującą strefy Rezerwatu.

Mapa zawiera także infrastrukturę turystyczną: przebieg szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, kajakowych i konnych, tras nordic walking, ścieżek poznawczych, lokalizację hoteli i innych obiektów noclegowych, gastronomicznych, wież widokowych, parkingów, kąpielisk, wypożyczalni sprzętu sportowego, wyciągów narciarskich itp.

Na stronie opisowej (rewersie) poszczególnych arkuszy mapy znajdziemy informacje na temat Roztocza, jego różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa kulturowego i systemu jego ochrony. Są tu także krótkie charakterystyki położonych na Roztoczu parków narodowych, parków krajobrazowych i wybranych rezerwatów przyrody. Przedstawiono ważniejsze miejscowości i ośrodki turystyczne.

Atrakcyjnym i przemawiającym do wyobraźni uzupełnieniem tekstów są liczne fotografie i materiały kartograficzne, m.in. ukazujące geomorfologiczny podział Roztocza, czy formy jego ochrony.

logo Wydawnictwo dofinansowano w ramach projektu „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo – kulturowego” korzysta z dofinansowania w kwocie 1 276 tysięcy złotych pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Lucyna Droździel, Tadeusz Grabowski