„ROZTOCZAŃSKA EKOMAJÓWKA”
RAJD ROWEROWY
1-2 maja

130 osób wzięło udział w dwudniowej imprezie rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym pn. „Roztoczańska Ekomajówka”, która odbyła się w dniach 1-2 maja br. na Roztoczu. Najliczniej reprezentowane były następujące miejscowości: Józefów- 34, Lublin – 20, Zamość – 13, Warszawa i Tomaszów Lub. po 9, Biłgoraj - 7, Lubycza Królewska – 4, a także: Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Kraśnik, Ożarów Mazowiecki, Połaniec i wiele innych. Trasy rajdu poprowadzono z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego oraz tras rowerowych: Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, do Florianki i na Wzgórze Polak w Roztoczańskim Parku Narodowym.
Uczestnicy rajdu pokonali w ciągu dwóch dni 130 km. Pierwszego dnia na 60 kilometrowej trasie mieli okazję podziwiać odcinek puszczański (z Józefowa do Bukownicy) porośnięty lasami sosnowymi, a między Tereszpolem i Sochami krajobrazy wzgórz ostańcowych tak charakterystyczne dla Roztocza. W Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN posilili się daniem regionalnym, po czym część z nich zwiedziła wystawę „Roztocze” oraz stałą ekspozycję „W krainie jodły buka i tarpana” . Początkowe 10 km drogi powrotnej ze Zwierzyńca do Józefowa wypełniały zachwyty nad pięknem roztoczańskiej przyrody, a Florianka z możliwością podejrzenia konika polskiego dopełniła jeszcze tego obrazu.
Wiata obok Stanicy Wędkarskiej była metą zmagań uczestników rajdu i miejscem konsumpcji posiłków, wieczornego ogniska i konkursu wiedzy o Roztoczu, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników rajdu.

Wycieczka rowerowa 2 maja poza tym, że przebiegała przez niezwykle atrakcyjne przyrodniczo obszary puszczy Solskiej, w tym dwa rezerwaty przyrody: „Czartowe Pole” i „Nad Tanwią”, to miała również charakter patriotyczny, bo oddała hołd Powstańcom Styczniowym, którzy zginęli dokładnie 2 maja 1863 r. w bitwie pod Kobylanką. O tym wydarzeniu oraz o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz bioróżnorodności Roztocza opowiadał Komandor rajdu – Tadeusz Grabowski. Przypomnijmy, że głównym organizatorem rajdu był Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, a rajd realizowano w ramach projektu "Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego", który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Gorące słowa podziękowania za stworzenie warunków bezpiecznego przejazdu składamy józefowskiej Policji i Nadleśnictwu Józefów. Na oddzielne wyjątkowe podziękowania zasługują redaktorzy Radia Lublin, Państwo Marzena i Piotr Wróblewscy, którzy czynnie uczestnicząc w rajdzie relacjonowali go „na żywo”, bowiem Radio Lublin objęło rajd patronatem medialnym.
W końcu ze słowami podziękowania zwracamy się do uczestników rajdu, za to, że wybrali tę a nie inną spośród wielu imprezę, że byli zdyscyplinowani, odpowiedzialni i wytrwali na wprawdzie cudownych, ale również dosyć trudnych do pokonania trasach.

Relacjonowali: Robert Rabiega i Tadeusz Grabowski, a na fanpage facebook JKR Zygmunt Klimczuk.