Roztoczański Park Narodowy informuje, że w dniu 20.07.2016 r. został rozstrzygnięty konkurs na wykonanie projektu graficznego kalendarza edukacyjnego RPN na 2017/2018 r. „Razem poznajemy Roztocze”. W wyznaczonym terminie do 18.07.2016 r. do siedziby Organizatora wpłynęły 3 projekty. Jury większością głosów wyłoniło zwycięzcę, którym jest Pan Bartosz Dybowski - godło „Wellness”.

Pozostałe projekty zostały złożone przez:
Wydawnictwo Lipiec reprezentowane przez Panią Marzenę Lipiec - Godło „Lajkonik”
Firmę Arfa S.C. reprezentowaną przez Pana Bogusława Szczygła - Godło „Jubilat”

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Magdalena Kaproń
Zdjęcie: Paweł Marczakowski