Konferencja

TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY „ROZTOCZE”  – SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU


Organizatorzy:
Roztoczański Park Narodowy,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

Konferencja wpisuje się w cykl konsultacji związany z przygotowaniem formularza nominacyjnego i utworzeniem Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”

Konferencja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 roku (piątek) w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, ul. Biały Słup 16, Początek spotkania godz. 1000

Konferencja  ma służyć zacieśnieniu współpracy pomiędzy przedstawicielami: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania i organizatorów turystyki, służb zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, leśników, pracodawców (sektora państwowego i prywatnego), a także uczelni wyższych, którzy zainteresowani są zrównoważonym rozwojem Roztocza w ramach Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”.Podczas spotkania zostanie zaprezentowany przyrodniczy, gospodarczy oraz społeczny potencjał gmin Roztocza. Spotkanie jest próbą stworzenia otwartego forumdo dyskusji na temat nowej wspólnej strategii i wizji rozwoju wszystkich gmin położonych w granicach planowanego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Roztocza, jego walory przyrodnicze i kulturowe oraz szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju  zaprezentują przedstawiciele świata nauki z UMCS oraz przedstawiciele różnych instytucji od lat pracujący w obszarze Roztocza.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00: uroczyste otwarcie

10.15-12.00:

 1. Roztocze w kontekście  Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz innych regionalnych i krajowych dokumentów programowych – B. Kawałko (Dyrektor departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego).
 2. Zasoby  przyrodnicze Roztocza jako podstawa kreowania zintegrowanego, innowacyjnego produktu turystycznego - T. Brzezińska-Wójcik, M. Harasimiuk, A. Świeca  (WNoZiGP UMCS).
 3. Dziedzictwo kulturowe Roztocza  a możliwość kreowania produktów turystycznych– E. Skowronek, A. Świeca  (WNoZiGP UMCS).
 4. Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego  dla powiatów: Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Zamość – A. Jakubowski (WNoZiGP – UMCS, WUS Lublin).

12.00-12.30: przerwa kawowa

12.30-14.30:

 1. Zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie a zrównoważony rozwój Roztocza  – B. Sielewicz (Dyrektor RDOŚ, Lublin)
 2. Lasy  Państwowe na Roztoczu i Nizinie Sandomierskiej, ich stan i znaczenie dla  gospodarki, turystyki, edukacji i ochrony przyrody - J. Kraczek (Dyrektor RDLP, Lublin)
 3. Znaczenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w systemie obszarów chronionych Roztocza oraz sferze społeczno-gospodarczej regionu – T. Grabowski, P. Stachyra, A. Bielak (Roztoczański Park Narodowy)
 4. Skuteczność gmin roztoczańskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013  – M. Kozieł (WNoZiGP UMCS)
 5. Transgraniczny Rezerwat Biosfery – prezentacja głównych założeń dokumentacji projektowej oraz wniosków z konsultacji społecznych – T. Grabowski, A. Urbańska (Roztoczański Park Narodowy)
 6. „Aktywne Roztocze” – projekt przedstawiający Roztocze jako obszar funkcjonalny o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – W. Żukowski (Burmistrz  Tomaszowa Lubelskiego)
 7. Biały Słup – projekt rewitalizacji terenów pokolejowych – A. Waga (WNoZiGP UMCS)


 

14.30-15.15: dyskusja panelowa i podsumowanie

Jaka przyszłość czeka Roztocze? Jak ma wyglądać region za 10 lat? Nowa strategia dla Roztocza – moderator – Prof. dr hab. Marian Harasimiuk.

15.15 : obiad

 

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Marian Harasimiuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – przewodniczący
Zdzisław Strupieniuk, Roztoczański Park Narodowy – wiceprzewodniczący
Starosta Zamojski  - Henryk Matej
Roman Dziura – Burmistrz Józefowa
Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa
Jan Skiba – Burmistrz Zwierzyńca

 

Sekretariat Konferencji:

Tadeusz Grabowski, RPN- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 663 766 674
Alina Urbańska, RPN - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 84 687 20 66 wew. 363
Agnieszka Bielak, RPN
Przemysław Stachyra, RPN
Marcin Kozieł, UMCS - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 81 537 68 02

 

Miejsce konferencji:
Roztoczański Park Narodowy, Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne, ul. Biały Słup 16, 22-470 Zwierzyniec, tel. 84 687 30 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.roztoczanskipn.pl

Organizatorzy Konferencji zastrzegają sobie możliwość zmiany programu

POTWIERDZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI PROSIMY ZGŁASZAĆ do 20 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: tel. 84 687 20 66

 

Konferencja dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania zleconego przez Ministra Środowiska pt. „Przygotowanie dokumentacji Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze”.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Marian Harasimiuk
mgr inż. Zdzisław Strupieniuk