W dniu 24 kwietnia 2015 podczas konferencji pt.: „Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój regionu” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska RP, administracji samorządowej, instytucji zajmujących się ochroną przyrody, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych podpisano: Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy: Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franka, reprezentowanym przez  Prorektora prof. dra hab. Jaroslawa Garasyma, a Roztoczańskim Parkiem Narodowym w Zwierzyńcu, reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Zdzisława Strupieniuka.

 

 

Fot. 1. Podpisanie Porozumienia w sprawie współpracy.

Porozumienie zostało podpisane z uwagi na potrzebę prowadzenia szczegółowych badań środowiskowych, działań edukacyjnych oraz popularyzacji unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno – kulturowych Roztocza w Polsce i na Ukrainie.

Fot. 2. Podpisanie Porozumienia w sprawie współpracy.

Fot. 3. Podpisanie Porozumienia w sprawie współpracy.

Sygnatariusze niniejszego Porozumienia zobowiązują się do prowadzenia wspólnych działań na rzecz:

  1. Monitoringu oraz oceny stanu jakości i zmian środowiska przyrodniczego (biotycznego i abiotycznego), społecznego i kulturowego Roztocza.
  2. Badań naukowych, poznania, popularyzacji i ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historyczno- kulturowych oraz edukacji i turystyki Parku i Roztocza jako regionu pogranicza, w oparciu o zapisy ujęte w aktualizowanym corocznie harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia.
  3. Wspierania rozwoju zaplecza naukowo-dydaktycznego, badań naukowych, edukacji i dydaktyki oraz strategii informacyjnej i GIS Parku.
     
W swojej treści porozumienie zawiera również sformułowane ogólne warunki jego realizacji oraz prawa i obowiązki obu stron.


Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Alina Urbańska
Fotografie: Przemysław Stachyra