Polish English

Kalendarz edukacyjny na rok 2016 „Transgraniczny Rezerwat Biosfery ROZTOCZE”

Fot. Kalendarz edukacyjny.

Fotografie: Andrzej Bąk, Robert Bijas, Jerzy Cabaj, Piotr Chmielewski, Wojciech Chudzik, Michał Fandysz, Tadeusz Grabowski, Janusz Kapecki, Paweł Marczakowski, Tomasz Olszewski, Marian Pawęzka, Rafał Siek, Robert Stefański, Henryk Szkutnik
Tekst: Tadeusz Grabowski, Przemysław Stachyra, Alina Urbańska
Mapy: Tadeusz Grabowski, Krzysztof Kałamucki, Mirosław Krukowski, Przemysław Stachyra
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2015
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 43 x 60 cm
Liczba stron: 16

Ponad 60 fotografii piętnastu autorów ukazuje piękno i różnorodność przyrody oraz bogactwo kulturowe obszaru projektowanego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery ROZTOCZE.
W obszernym tekście ukazano ideę, jaka przyświeca tworzeniu Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery, przestawiono poszczególne strefy projektowanego Rezerwatu oraz scharakteryzowano ich funkcje.
Całości dopełniają mapy, ukazujące TRB ROZTOCZE na tle systemu obszarów chronionych polskiej i ukraińskiej części Roztocza oraz podział Rezerwatu na strefy.

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Lucyna Droździel