W bieżącym roku Roztoczański Park Narodowy przystąpił do realizacji projektu pt: "Passive air sampling for mercury on aglobal scale" („Pasywne pobieranie próbek powietrza na obecność rtęci w skali globalnej”) koordynowanego przez Uniwersytet w Toronto (Environment and Climate Change, Mercury Research Laboratory Canada). Projekt ma na celu określenie, ile rtęci znajduje się w powietrzu - w różnych miejscach na świecie.

W ramach tego projektu, na stacji pomiarowej ZMŚP we Floriance, zainstalowano pasywne próbniki powietrza o nazwie MerPAS®, które przeznaczone są do pochłaniania rtęci w środowisku węglowym - w celu określenia jej ilości w otaczającym powietrzu. Dzięki tym badaniom można będzie stwierdzić, czy poziom rtęci w powietrzu danego regionu rośnie czy maleje oraz porównać te wartości z innymi regjonami gdzie prowadzone są tego typu pomiary .

W Polsce projekt koordynowany jest przez Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Poznaniu.

Opracowanie: SB ZMŚP
Tekst: Zbigniew Maciejewski
Fotografie: Tadeusz Grabowski, Przemysław Stachyra