Józefowska Kawaleria Rowerowa wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym przestrzegając zasad związanych z COVID-19, po raz szósty zorganizowała, w tym roku bardzo kameralny rajd, w celu przypomnienia osób, wydarzeń i miejsc związanych z walkami o odzyskanie niepodległości na Roztoczu.  W dniu 11 listopada 2020 r, w Narodowe Święto Niepodległości trasa rajdu prowadziła ze Zwierzyńca do Górecka Kościelnego.  Przypominamy, zapalając symboliczną świeczkę:

  • Powstańców styczniowych 1863 r., przy pomniku w Zwierzyńcu, przy ul. Biłgorajskiej, cmentarzu wojennym w RPN i cmentarzu parafialnym w Górecku Kościelnym,
  • Walczących o odzyskanie przez Polskę niepodległości  w okresie 123 lat zaborów w latach (1795–1918), szczególnie w latach 1914-1920, przy Krzyżu niepodległości, przy Dyrekcji RPN w Zwierzyńcu,
  • Przy symbolicznym Pomniku Pamięci Poległych Leśników, 225 leśników poległych i pomordowanym  w latach1939-1956,
  • Żołnierzy wyklętych przy tablicy upamiętniającej Stanisława Szklarza ps. Zawisza,
  • Konrada Bartoszewskiego, ps. „Wir” dowódcę oddziału partyzanckiego AK,
  • Bohaterów Drugiej Wojny Światowej, przy pomniku w Górecku Kościelnym,
  • Żołnierzom wojny obronnej we wrześniu 1939, przy pomniku i cmentarzu żołnierzy poległych w bitwie pod Białym Słupem w dniu 18 września 1939 roku.

Lasy dzisiejszego Parku dawały schronienie żołnierzom i partyzantom, dla wielu z nich stały się miejscem wiecznego spoczynku. Pamięć jak przyroda powoli zabliźnia swoje rany….

„By nie uległo zapomnieniu”

   

 

Opr. Tadeusz Grabowski
Fot. Tdeusz Grabowski