Podsumowanie XVII Przeglądu Prac Plastycznych
                                        „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”                                     

                                                             pt. „Węże, żaby i jaszczurki, czyli płazy i gady w oczach dzieci”


                                                                                 Maja Marzec, kl.VI, SP Tereszpol Kukiełki

Od września do listopada br. dzieci z przedszkoli oraz uczniowie ze szkół podstawowych nadsyłali swoje prace na XVII Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” pt. „Węże, żaby i jaszczurki, czyli płazy i gady w oczach dzieci”.

Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu były wybrane gatunki płazów i gadów występujących na terenie RPN. Na pracach dzieci pojawiły się gatunki należące do obu grup herpetofauny, m.in.: węże, żaby, ropuchy, jaszczurki oraz żółwie. Prace dzieci zostały wykonane różnymi technikami: rysunek, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka. W niektórych pracach wykorzystane zostały elementy przestrzenne, np. nasiona.

W Przeglądzie Prac Plastycznych udział wzięło 582 osoby z 28 placówek oświatowych. Łącznie nadesłano 565 prac, w tym 1 zbiorową.

Wśród uczestników z punktów przedszkolnych zgłosiło się 176 osób z 9 placówek oświatowych: Przedszkola w Józefowie, Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie, Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach, Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie, Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Zamościu, Punktu Przedszkolnego w Wywłoczce, Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu, Niepublicznego Przedszkola w Zwierzyńcu.

Ze szkół podstawowych prace nadesłało 406 osób z 19 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Suchowoli, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczebrzeszynie, Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie, Szkoły Podstawowej w Woli Radzięckiej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach, Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej, Szkoły Podstawowej w Kaczórkach, Szkoły Podstawowej w Górecku Starym, Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach, Szkoły Podstawowej w Józefowie, Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym, Szkoły Podstawowej
w Stanisławowie, Szkoły Podstawowej w Sułowie, Szkoły Filialnej w Lipowcu, Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu, Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Z uwagi na zaistnienie siły wyższej w postaci zagrożenia COVID-19 nie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac oraz warsztaty plastyczne skierowane dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

Wszyscy uczestnicy XVII Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” otrzymają dyplomy, układanki przyrodnicze oraz kalendarz biurkowy z pracami dzieci na 2021r.
Nagrody zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach wniosku „Działania edukacyjne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020r.”

Roztoczański Park Narodowy dziękuje wszystkim uczniom za udział w tegorocznym przeglądzie, nauczycielom i opiekunom oraz dyrekcji szkół za opiekę merytoryczną oraz zaangażowanie w przekazywaniu dzieciom wiedzy na temat twórczości i działalności na rzecz ochrony przyrody malarki Aleksandry Wachniewskiej.

W załączeniu poniżej kalendarz biurkowy z pracami dzieci na 2021r. oraz skany niektórych prac zgłoszonych do przeglądu.


Organizacja Przeglądu Prac Plastycznych
dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Małgorzata Pasieka
Skany prac: Aneta Dybowska