W 2020 r. Roztoczański Park Narodowy wzbogacił swoją ofertę edukacyjną o nową formę przekazu on-line pn. Foto-puzzle „Podejmij wyzwanie”. Zasadniczym celem konkursu było zachęcenie do poznawania różnorodności biologicznej Parku oraz zwrócenie uwagi na sprawy ochrony przyrody i poznanie Parku jako jednego z ogniw sieci Natura 2000. Zamieszczono 24 foto-puzzle, w cyklu cotygodniowym, w których łącznie wzięło udział 520 osób. Tematyka zdjęć nawiązywała zarówno do gatunków chronionych jak i pospolicie występujących http://roztoczanskipn.pl/pl/2-uncategorised/562-wyniki-foto-puzzli-podejmij-wyzwanie.

Nad przebiegiem Foto - puzzli czuwała Komisja, powołana przez Organizatora w składzie: A. Dybowska  i M. Pasieka. Realizacja w/w konkursu była możliwa dzięki współpracy z następującymi osobami: W. Saciuk (informatyk), R. Bijas, A. Dybowska, P. Marczakowski, P. Stachyra, R. Stefański (autorzy fot.)

 Nagrody w w/w konkursie zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”  realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom  za udział w konkursie.

Cieszy nas duże zainteresowanie tą nową formą przekazu.

Zachęcamy do udziału w kolejnych edukacyjnych propozycjach w 2021 roku.

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska, Małgorzata Pasieka
Fotografia: Aneta Dybowska, Paweł Marczakowski