Minister Klimatu i Środowiska powołał z dniem 16 lutego 2021 r. p. Andrzeja Wojtyło na stanowisko dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

Pan Andrzej Wojtyło z wykształcenia jest leśnikiem. Ukończył Technikum Leśne w Biłgoraju oraz Studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  na kierunku leśnictwo. Jest także absolwentem studiów podyplomowych im. prof. Stefana Myczkowskiego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie z zakresu ochrony przyrody.

Jego droga zawodowa od lat związana jest z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Pracę w Parku rozpoczął w roku 1994 gdzie zajmował stanowiska leśniczego i zastępcy dyrektora. Piastując stanowisko zastępcy dyrektora odpowiadał za sprawy ochrony zasobów przyrodniczych Parku (wykonanie zadań ochronnych zgodnie z istniejącymi dokumentami planistycznymi), był również odpowiedzialny za regulację stanu posiadania.

Zajmował się działalnością związkową i społeczną. Za działalność społeczną został odznaczony: „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości” przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i „Medalem Pro Patria” nadanym przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.