Współpraca popłaca

 

PKP LHS wspiera Roztoczański Park Narodowy w monitoringu i badaniach naukowych związanych z wykorzystaniem wód opadowych w Roztoczańskim Parku Narodowym.

PKP LHS rozszerza wieloletnie partnerstwo z Roztoczańskim Parkiem Narodowym (RPN), wspierając walkę z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Spółka przekaże środki finansowena badania naukowe, dokumentację techniczną oraz instalację dogromadzenia i uzdatniania wody deszczowej.

W osadzie Florianka powstanie system do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych m.in. do pojenia koników polskich. Zanim woda trafi do zwierząt zostanie przebadana laboratoryjnie. Wsparcie PKP LHS pozwoli współfinansować zakup urządzeń dogromadzenia i uzdatniania wody.

Wsparcie projektu będzie również wypełnieniem procedowanej przez Rząd tzw. specustawy suszowej, która ma m.in. wspierać budowę zbiorników na deszczówkę oraz działań zmierzających do oszczędzania wody.

Projekt ma charakter badawczy i edukacyjny. Mamy nadzieję, że zainspiruje do oszczędzania wody. Jest to istotne w dobie zachodzących zmian klimatycznych i deficycie wody na Roztoczu. Czego dowodem był brak wody w stawach „Echo” w sezonie turystycznym 2020 roku. Zachodzące zmiany klimatyczne, spadek ilości opadu, jego niekorzystny z punktu przyrodniczego rozkład, spowodowały na przestrzeni ostatnich lat znaczne (ok. 1,5 m) obniżenie poziomu wód gruntowych.

- Wychodząc naprzeciw tym niekorzystnym zmianom w środowisku Roztoczański Park Narodowy szuka pomysłów na racjonalne wykorzystanie wód opadowych dla potrzeb hodowli zachowawczej konika polskiego we Floriance – mówi Andrzej Wojtyło, Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.

– Spółka PKP LHS od lat wspiera Roztoczański Park Narodowy w działalności statutowej. Włącza się w działania na rzecz przyrody, m.in. podczas corocznych akcji sprzątania terenów objętych ochroną. Rozszerzenie partnerstwa o współpracę na rzecz walki ze skutkami zmian klimatycznych to kolejny krok wynikający z polityki społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzonej przez Spółkę. Czujemy się współodpowiedzialni za promowanie rozwiązań, które chronią przyrodę – mówi Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.