Spotykana niemal wszędzie, ale nie wszędzie zauważalna, woda - najbardziej rozpowszechniony, a zarazem tajemniczy płyn, prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest niezastąpionym nośnikiem i symbolem życia, w ciągłym ruchu, nie ma koloru, smaku, ani zapachu, prozdrowotna, wykorzystywana w każdej dziedzinie gospodarki i techniki. Nie oznacza to, że zasoby wody pitnej nie są nieskończone i pewnego dnia może nam jej zabraknąć. Naszym obowiązkiem jest zatem troska o jej stan, a co za tym idzie świadome korzystanie z niej. Zatem zanim kolejny raz sięgniemy po wodę zastanówmy się jak bardzo jesteśmy od niej zależni i co możemy zrobić by służyła nam jak najdłużej. O tym jakie niezwykłe właściwości ma zwykła woda w Edu opowieści pn. „Woda movie”.
Ponadto dla wszystkich - konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Bez lania wody. Zaczynamy.

 

 

Więcej informacji o Światowym Dniu Wody

Corocznie 22 marca obchodzone jest święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzone rezolucją z 22 grudnia 1992. – Światowy Dzień Wody. Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na systemy wodne świata w dobie postępujących zmian klimatu, wzrostu ludności, konfliktów zbrojnych i klęski żywiołowych. Zarówno dostępność, jakość oraz ilość wody staje się kluczowa dla wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię, stąd też bardzo ważne stają się podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody.

Rokrocznie publikowany jest dokument dotyczący temat stanu zasobów wodnych świata, koncentrujący się co roku na innym aspekcie problemów związanych z wodą (World Water Development Report). UNESCO również stwarza narzędzia do monitorowania stanu realizacji Celu 6.  Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. W jego zakresie jest Międzynarodowy Program Hydrologiczny (IHP), którego celem jest m.in. ocena stanu ekosystemów i zbiorników wodnych, w tym także dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej. Stąd też w ramach tego Programu, w 2017 roku uruchomiony został System Informacji na temat Wody (Water Information Network System WINS), jako baza danych na temat zasobów wodnych świata. Więcej informacji na:

https://www.unesco.pl/neste/4/article/1/22-marca-swiatowy-dzien-wody-5

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska
Fot. Ł. Surmacz