W dniach od 22 - 29.03.2021 r. Roztoczański PN przeprowadził konkurs pn. „Woda movie”. Przez tydzień swój udział w konkursie  zgłosiło 41 osób, z czego 10 osób z powodzeniem przeszło test i tym samym otrzymują pamiątkowe nagrody.

Progiem zaliczenia w/w testu było poprawne rozwiązanie jednego z 3 zadań. Najkrótszy czas udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania wynosił 1 min., zaś najdłuższy czas – 6 min. 100% prawidłowych odpowiedzi nie było. Najlepszy wynik to 1 dobra odpowiedz (20%) na 3 pytania - 10 osób.

Zwycięzcami zostali:

Dołoszyński Marcin, Kiryjczuk Barbara, Lal Marta, Lewińska Agnieszka, Pokorska Witosława,
Wąsik Mateusz, Szczerbiński Marek, Tadeusz Charmuszko,
 Malwina Bryk, Joanna Panas

Nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie
i zachęcamy do udziału w kolejnych propozycjach.
Szczegóły wkrótce w aktualnościach.

 

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska