Wypalanie traw, szczególnie wiosną pociąga za sobą nieodwracalne skutki dla przyrody. Poza znacznym obniżeniem wartości użytkowej gleby nawet o kilka lat, ogień trawi roślinność i stanowi zagrożenie dla całego świata zwierząt. Giną zarówno małe zwierzęta, często niezauważalne, jak i te, większe, żyjące pośród traw, które nie zdążą uciec, jak płazy, gady, ptaki czy ssaki. Podpalenia szybko przenoszą się na lasy, torfowiska i gospodarstwa domowe, powodując ogromne straty także dla ludzi.

Nie bądźmy bierni wobec bezmyślnych, niczym nie uzasadnionych przekonań, które są prawnie zakazane.

Stop pożarom traw - KG PSP

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska
Fotografie na plakacie RPN: P.Stachyra, M.Tchórzewski