W dniach 22-24.10.2021 r. odbył się na terenie naszego Parku Ogólnopolski plener plastyczny „Konik polski”. Choć tematem głównym był konik polski to uczestnicy pleneru mogli podziwiać i utrwalać w swych pracach również inne tematy w czym pomagała wspaniała jesienna pogoda panujące przez cały czas trwania pleneru. Feria barw jesiennego lasu niewątpliwie wywarła na uczestnikach niezapomniane wrażenie co można było dostrzec w realizowanych pracach.

Z powstałych prac zostanie wydany katalog poplenerowy w formie kalendarza biurkowego na rok 2022.

Plener odbywał się w ramach dofinansowania  zadania  Lubelskie spotkania z przyrodą pt. „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim”ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - umowa nr 98/2021/D/EE z dnia 02.08.2021 roku.

Opracowanie: OEM RPN
Zdjęcia i tekst: Paweł Marczakowski