W dniach 18-20 października w Roztoczańskim Parku Narodowym przeprowadzone zostały pilotażowe badania dotyczące wykorzystania bezzałogowych jednostek latających w monitoringu przyrodniczym i ocenie stanu ekosystemów leśnych. Inicjatorem oraz wykonawcą badań byli naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod kierownictwem płk. prof. dr hab. inż. Michała Kędzierskiego, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Zespół naukowców WAT wykorzystujący posiadany nowoczesny sprzęt i doświadczenie oraz Służby Parku znający przyrodę i jej potrzeby poznawczo-ochronne, dokonali serii nalotów na wybranych powierzchniach badawczych. Pierwszy zakres nalotów z wykorzystaniem kamery multispektralnej zainstalowanej na jednostce wingtra one dotyczył mapowania i oceny stanu drzewostanów jodłowych, które ucierpiały w wyniku dotkliwej suszy lat 2015-2019. W drugim panelu nalotów, wykonano mapowanie powierzchni próbnych, na którym realizowany był monitoring ssaków metodą pędzeń – z wykorzystaniem kamery na podczerwień zainstalowanej na jednostce bsp flyeye 2.0, w celu możliwości wykorzystania tej metody do oceny populacji dużych ssaków.

Opracowywane aktualnie zbiory danych, zwłaszcza ich interpretacja, będą stanowiły podstawę wdrożenia monitoringu przyrodniczego z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii dla realizacji celów poznawczych i ochronnych Roztoczańskiego Parku Narodowego, ujętych w planie ochrony Parku.

 

Opracowanie: Andrzej Wojtyło
Zdjęcia: Przemysław Stachyra