Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło Konkurs - VideoOlimpiada klimatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Głównym celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży i zwiększenie ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, w tym związanych z ochroną różnorodności biologicznej.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/videoolimpiada

Termin nadsyłania prac w konkursie mija 8 kwietnia br.