„Odpowiedzialni za środowisko” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi. Co roku w dniu 22 kwietnia przeprowadzane są różne inicjatywy promujące wśród społeczeństwa podejście ekologiczne do otaczającego świata.

Roztoczański Park Narodowy od ponad 10 lat świętuje ten dzień wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poprzez udział w organizowanych wykładach oraz warsztatach wspiera działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Obchody Światowego Dnia Ziemi 2022 na UMCS w Lublinie rozpoczęły się w dniu 21 kwietnia br. od Seminarium naukowego pn. System obszarów chronionych na Roztoczu a rozwój zrównoważony regionu. Zastępca Dyrektora RPN Tadeusz Grabowski wygłosił prelekcję pn. „Rezerwaty biosfery na Roztoczu w kontekście rozwoju zrównoważonego gmin roztoczańskich”.

Jednym z punktów programu obchodów Dnia Ziemi na UMCS w dniu 22 kwietnia br. był wykład Dyrektora RPN Andrzeja Wojtyło na temat: „Czynnej ochrony przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym”. Podczas wykładu Dyrektor przekazał dzieciom i młodzieży wiedzę o sposobach działania w kierunku ochrony otaczającej nas przyrody, podstawach tych działań oraz rezultatach jakie dzięki nim uzyskujemy. Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez Roztoczański Park Narodowy w ramach ochrony lasów, łąk, obszarów wodnych, krajobrazu, gatunków zwierząt i roślin oraz ich grup zamieszkujących i tworzących wspólnie całe ekosystemy powiązane ze sobą.

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników Imprezy cieszyło się stoisko edukacyjne RPN. Młodzież chętnie brała udział w przygotowanych przez pracowników Parku konkursach ekologicznych, poszerzając wiedzę na temat walorów przyrodniczych Parku oraz zdobywając ciekawe nagrody. Łącznie w obchodach Światowego Dnia Ziemi na UMCS w Lublinie uczestniczyło blisko 1000 osób.

 

Opracowanie RPN/OEM

Tekst: B. Grabowska, M. Pasieka, , H. Vertel, W. Zaśko,  J. Kiełbasa

Zdjęcia: B. Grabowska, M. Pasieka, H. Vertel