Relacja z Lubelskich spotkań z przyrodą i Dnia otwartego RPN

 

 

  

 

            W dniach 5-6 sierpnia 2023 roku w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu miały miejsce dwie największe plenerowe imprezy edukacyjne zorganizowane przez Park w tym roku. Pierwszego dnia odbyły się Lubelskie spotkania z przyrodą zorganizowana przez nasz Park wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie pn. „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” w ramach Promocji Województwa Lubelskiego „Lubelskie Smakuj życie”. Natomiast drugiego dnia mogliśmy uczestniczyć w Dniu otwartym Roztoczańskiego Parku Narodowego pn. „W świecie bagien i mokradeł”. Tegoroczny Dzień otwarty RPN były już XV edycją tej cieszącej się dużym zainteresowaniem otwartej imprezy edukacyjnej realizowanej od roku 2009.

 

Szacujemy, że łącznie w ciągu dwóch dni w imprezie wzięło udział ok. 3 500 osób, w tym 1 650 osób w pierwszym dniu (sobota) i 1 850 osób w dniu drugim (niedziela). W samym tylko Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym ze zwiedzania skorzystało łącznie 1 250 osób (pierwszego dnia) i 1 150 osób (drugiego dnia), a w Izbie Leśnej we Floriance odpowiednio 350 i 600 osób. Łącznie w dwudniowej imprezie wzięło udział 31 wystawców indywidulnych, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody. Ponadto teren Parku (głównie ścieżka na Bukową Górę, ścieżki w okolicach Stawów Echo oraz trasę rowerową do Florianki w okresie dwudniowej imprezy edukacyjnej odwiedziło łącznie 7 198 osób, w tym 5.08. – 3 604, a 6.08. – 3 594 osoby (odczyty z czujników piroelektrycznych).

 

Imprezę przygotowano w formie festynu, który jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem turystów przebywających na Roztoczu, jak i samych mieszkańców regionu. Impreza odbyła się w sąsiedztwie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN, na szlakach i ścieżkach turystycznych przebiegających przez Park oraz w Izbie Leśnej we Floriance i Ośrodku Hodowli Zachowawczej we Floriance. Wydarzenie dawało możliwość poznania walorów przyrodniczych i kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego promując jednocześnie działania proekologiczne Parku oraz instytucji i stowarzyszeń współpracujących z RPN.

 

>>> Sprawozdanie z Lubelskich spotkań z przyrodą i Dnia otwartego RPN

>>> Fotorelacja z Lubelskich spotkań z przyrodą

>>> Fotorelacja z Dnia otwartego RPN

 

Opracowanie: OEM/RPN