Podczas dwóch pogodnych wrześniowych dni (21-22.09.2023 r.) Roztoczański Park Narodowy gościł liczną grupę Przedstawicieli nauki i praktyki w zakresie ochrony przyrody. Wszyscy oni przybyli do naszego Parku z okazji zorganizowanej konferencji naukowo-praktycznej, która wieńczyła realizację pięcioletniego przedsięwzięcia – projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Podczas sesji referatowej w budynku Roztoczańskiego Centrum Monitoringu i Nauki, jak i w miejscach realizacji zadań ochronnych, zlokalizowanych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, staraliśmy się jak najlepiej wypełnić cele naszego spotkania. Zaprezentowaliśmy działania Parku związane z poprawą stanu i ochroną zagrożonych siedlisk Natura 2000, przedstawiliśmy założenia i efekty projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” (POIS.02.04.00-00-0020/18) oraz stworzyliśmy warunki do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami, w tym pomiędzy pracownikami Polskich Parków Narodowych i instytucjami z nimi współpracującymi.