Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ekscytującej Wielkiej Lekcji "Człowiek w Środowisku" pod hasłem: "Rozwiązania oparte na zasobach przyrody", która odbędzie się 25 października 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku” będzie wprowadzeniem do wojewódzkiego konkursu ekologicznego z nagrodami dla szkół ponadpodstawowych!

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać najpóźniej do 16 października 2023 roku, korzystając z formularza rejestracyjnego.

Program:

10:00-10:45 Powitanie i prezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
10:45-11:05 Wykład 1. Człowiek a środowisko – ściągawka z natury
Dr hab. inż. Artur Serafin, prof. uczelni
11:05-11:25 Wykład 2. Co to są rozwiązania oparte na zasobach przyrody (ang. NBS) i jak możemy je wykorzystać do poprawy jakości życia w miastach?
Dr hab. inż. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
11:25-12:00 Przerwa (promocja Uczelni)
12:00-12:20 Wykład 3. Specjaliści Inżynierii Środowiska nadal potrzebni i poszukiwani
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec
12.20-12:40 Wykład 4. Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków jako przykład rozwiązań opartych na zasobach przyrody
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
12:40-13:00 Wykład 5. Energia z natury — moda czy konieczność?
Dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
13:00-13:20 Wykład 6. Innowacyjne technologie wykorzystania odpadów w rekultywacji gleb
Dr hab. inż. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni
13:20-13:45 Podsumowanie i prezentacja warunków konkursu „Człowiek w środowisku”

Organizatorami konkursu są: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Kurier Lubelski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Aktualizacja (31.10.2023 r.):

1. Sprawozdanie z I Wielkiej Lekcji "Człowiek w Środowisku"

2. Sprawozdanie z II Wielkiej Lekcji "Człowiek w Środowisku"

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie